Đăng xuất khỏi liên đoàn

Khi tình trạng cuộc sống thay đổi, bạn không cần thiết phải đăng xuất khỏi công đoàn – bạn có thể yêu cầu xin được miễn phí thành viên.

Nếu tình trạng cuộc sống của bạn thay đổi, ví dụ như bạn học tập toàn thời gian, nghỉ chăm con, tham gia nghĩa vụ quân sự hay đang hưởng phụ cấp nghỉ ốm/thất nghiệp của FPA, bạn không cần thiết phải đăng xuất khỏi công đoàn, trong giai đoạn này bạn sẽ được miễn phí thành viên. Bạn chỉ cần liên hệ tới bộ phận hỗ trợ thành viên hay tự nhập thời gian miễn phí thành viên qua hình thức điện tử trong mục E-Tjänsten .

Nếu bạn nhận phụ cấp từ Qũy thất nghiệp A-kassa, việc miễn phí thành viên của bạn sẽ được tự động thông báo trong hệ thống dữ liệu thành viên của liên đoàn.

Trường hợp bạn nhận lương hưu dành cho người khuyết tật hay phụ cấp phục hồi chức năng, hãy gửi bản sao quyết định được hưởng phụ cấp tới ban hỗ trợ thành viên để hưởng diện miễn phí thành viên. Gửi bản sao quyết định khi về hưu tới dịch vụ phụ trách về phí thành viên, trong trường này phía công đoàn sẽ xét quyền đăng xuất khỏi công đoàn của bạn.

Vui lòng thông báo khi bạn quay trở lại làm việc, giảm thiểu những thiếu xót về thông tin thanh toán phí thành viên của bạn. 

Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ được cung cấp, hãy gửi phản hồi thay vì đăng xuất khỏi công đoàn.

Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ của liên đoàn, hãy gửi phản hồi thay vì đăng xuất khỏi công đoàn. Công đoàn không ngừng nỗ lực, phát triển các dịch vụ cũng như các hoạt động. Công đoàn hoạt động dựa trên nhu cầu lợi ích của các thành viên, do vậy các ý kiến xây dựng đóng góp của các thành viên luôn được đón nhận, nhờ đó giúp công đoàn hoạt động hiệu một cách qủa hơn. Mỗi thành viên đều có ý nghĩa rất lớn đối với công đoàn.

Nếu bạn cảm thấy không nhận được quyền lợi tương đương với mức phí đã thanh toán, vui lòng ghi nhớ các lợi ích thành viên sau:

  • Hỗ trợ giám sát tại nơi làm việc và trợ giúp của cán bộ công đoàn cũng như hỗ trợ pháp lý trong những tình huống phát sinh bất đồng.
  • Tư cách thành viên trong Qũy thất nghiệp mở A-Kassa và có quyền hưởng phụ cấp thất nghiệp tương quan khi thất nghiệp.
  • Bảo hiểm tai nạn trong thời gian tự do và bảo hiểm du lịch do công đoàn thành công đàm phán.
  • Cung cấp các khoá đào tạo tại viện đào tạo Murikka, tạp chí Tekijä và lịch bỏ túi của Liên Đoàn Công Nghiệp.
  • Tham gia các sự kiện cho liên đoàn tổ chức.
  • Dịch vụ nghỉ lễ tại các nhà nghỉ do Liên Đoàn Công Nghiệp cung cấp và các ưu đãi về khách sạn và du lịch tàu thủy.
  • Khấu trừ giá nhiên liệu tại cây xăng Neste
  • Và nhiều lợi ích khác cho các thành viên mà bạn có thể tham khảo tại đây

Trường hợp bạn có nhu cầu đăng xuất khỏi công đoàn, hãy tiến hành như sau:

Nếu bạn vẫn muốn đăng xuất khỏi công đoàn và không có ý định tham gia vào liên đoàn/quỹ thất nghiệp khác, hãy gửi thông báo dưới dạng văn bản về việc không tham gia Liên Đoàn Công Nghiệp.

Nếu bạn chuyển tới liên đoàn/qũy thất nghiệp a-kassa khác, trong mẫu đơn đăng ký tham gia thành viên hãy ủy quyền cho công đoàn mới hủy tư cách thành viên của bạn tại Liên Đoàn Công nghiệp hay tại qũy thất nghiệp trước.

Nếu bạn chuyển sang qũy thất nghiệp khác và ủy quyền cho qũy thất nghiệp mới hủy tư cách thành viên cũ của bạn, hãy lưu ý thông báo riêng tới Liên Đoàn Công Nghiệp nếu bạn muốn hủy tư cách thành viên công đoàn cùng một lúc.  

Nếu chủ doanh nghiệp thanh toán phí thành viên trực tiếp từ lương của bạn, hãy yêu cầu bộ phận tính lương dừng việc thanh toán phí thành viên tới Liên Đoàn Công Nghiệp. Kiểm tra và đảm bảo phí thành viên không tiếp tục bị trừ trong kỳ lương sắp tới.

Trường hợp thành viên tự thông báo đăng xuất khỏi công đoàn, sẽ có hiệu lực ngay từ ngày đầu đăng xuất nếu tất cả các thông tin thành viên đều hợp lệ. Mặt khác việc hủy tư cách thành sẽ có hiệu lực ngay sau khi các thiếu xót về việc miễn phí thành viên được khắc phục. Nếu có những thiếu xót về thông tin thành viên, phía công đoàn sẽ liên hệ tạo cơ hội giúp bạn giải trình lý do, giúp mọi vấn đề được giải quyết ổn thỏa.

Lưu ý, Liên Đoàn Công Nghiệp luôn chào đón bạn trở lại làm thành viên nếu bạn thay đổi ý định!