Thông tin liên hệ của Liên Đoàn Công Nghiệp

Địa chỉ trụ sở:

Hakaniemenranta 1 A, Helsinki
Địa chỉ: P.O.BOX 107, FI-00531 Helsinki, Finland
Số điện thoại: +358 20 774 001
số fax: +358 20 774 1220

Các số dịch vụ

Các dịch vụ qua điện thoại của công đoàn đều hoạt động từ 8h30 sáng đến 3h chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, riêng Dịch Vụ Hỗ Trợ Thành Viên làm việc từ 8h30 đến 12h từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Ngôn ngữ dịch vụ của chúng tôi là tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển và tiếng Anh.

  • 020 690 447 (Tư vấn Việc Làm)
  • 020 690 449 (Tư vấn Môi Trường Làm Việc và An sinh Xã Hội)
  • 020 690 446 (Dịch vụ Hỗ Trợ Thành Viên) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 8h30–12h
  • 020 690 455 (Qũy Thất Nghiệp)