Những thành tựu lớn của công đoàn

Nhờ có công đoàn Phần Lan, ngày nay công nhân lao động đã đang được hưởng những quyền lợi sau :

  • Làm việc tám tiếng một ngày/ 40 giờ làm việc trong một tuần.
  • Hưởng lương phụ trội
  • Hưởng nghỉ phép thường niên có lương
  • Hưởng lương nghỉ ốm
  • Nghỉ chăm con sau sinh và nghỉ chăm con dành cho cha mẹ
  • Nghỉ hưu
  • Hỗ trợ thất nghiệp tương quan thu nhập.

Công đoàn luôn phải tiếp tục duy trì đàm phán nhằm giữ vững những lợi ích đã đạt được. Số lượng các công nhân tham gia công đoàn càng nhiều phản ánh sức mạnh và sự tin cậy càng lớn của công đoàn.