Tôi nên gọi số điện thoại dịch vụ nào?

Ngôn ngữ dịch vụ của chúng tôi là tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển và tiếng Anh. Dịch vụ điện thoại hỗ trợ bạn trong các tình huống sau:

Hỗ trợ về mối quan hệ lao động

Mọi thắc mắc về mối quan hệ lao động, vui lòng liên hệ ban tư vấn về mối quan hệ lao động qua số điện thoại 020 690 447.

– Ban tư vấn về mối quan hệ lao động giải đắp những câu hỏi liên quan tới nội dung thỏa ước tập thể và các điều kiện làm việc, ví dụ như thưởng trong ngày nghỉ lễ, nghỉ phép thường niên, vấn đề tăng lương và hợp đồng tuyển dụng lao động hay phí dịch vụ. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ hỗ trợ giải quyết những bất đồng với chủ doanh nghiệp hay liên hệ qua thư điện tử [email protected].

Tư vấn về Môi Trường Làm Việc và An Sinh Xã Hội 

Số điện thoại 020 690 449 chuyên giải đáp các vấn đề về môi trường làm việc và an sinh xã hội.

– Bạn có thể liên hệ tới ban tư vấn về môi trường làm việc và an sinh xã hội các vấn đề liên quan tới bảo vệ an toàn lao động, công bằng và bình đẳng tại nơi làm việc. Số dịch vụ trên cũng hỗ trợ các vấn đề liên quan tới phụ cấp thất nghiệp, phục hồi chức năng, hưu trí và nghỉ phép chăm con.

Ngoài ra ban tư vấn về môi trường làm việc và an sinh xã hội cũng hỗ trợ, giải đáp qua thư điện tử [email protected].

Dịch vụ hỗ trợ thành viên

Hỗ trợ các vấn đề liên quan tới phí thành viên và trường hợp miễn phí thành viên, ví dụ như số tham chiếu đối với trường hợp tự thanh toán phí thành viên hay các nội dung về tư cách thành viên, vui lòng liên hệ tới dịch vụ hỗ trợ thành viên qua số điện thoại 020 690 446 hay qua thư điện tử [email protected].

Dịch vụ dành cho chủ doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn dành cho chủ doanh nghiệp qua số điện thoại 020 774 1190 (số gọi miễn phí) hay qua thư điện tử [email protected].

Đặt tài liệu

Liên đoàn cung cấp dịch vụ yêu cầu cung cấp tài liệu. Ví dụ như cung cấp các đơn đặt tài liệu về thoả ước tập thể hay các tài liệu về nội dung bầu cử cán bộ trưởng đoàn hay cán bộ hội đồng bảo vệ an toàn lao động hoặc cung cấp các mẫu phong bì qua thư điển tử [email protected] hay qua số điện thoại 020 774 1026. Ngoài ra bạn cũng có thể đặt tài liệu qua thư điện tử như đặt sách có tính phí, như sách về hướng dẫn cơ cấu về lương và sách về các ca khúc của người lao động.

Dịch vụ của qũy thất nghiệp

Hỗ trợ các vấn đề liên quan tới phụ cấp thất nghiệp như phụ cấp thất nghiệp tương quan thu nhập hoặc các lợi ích khác, bạn có thể liên hệ tới Qũy Thất Nghiệp Mở A-kassa quan số điện thoại 020 690 455. Ngoài ra thành viên của qũy có thề liên hệ qua hình thức bảo mật.

Thời gian cung cấp dịch vụ và mức phí

Dịch vụ hỗ trợ điện thoại hoạt động các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8h30 sáng đến 3h chiều, Ngoại trừ dịch vụ Hỗ Trợ Thành Viên hoạt động các ngày trong tuần từ 8h30 sáng đến 12h trưa. Dịch Vụ Cung Cấp tài Liệu hoạt động tới 2h30 chiều.

Những cuộc gọi tới các số dịch vụ chỉ mất phí mạng cục bộ hoặc phí thuê bao di động và phí trong thời gian chờ đợi kết nối cuộc gọi.