Cách đặt thẻ thành viên di động

Thẻ thành viên di động là dạng ứng dụng di động được cài đặt trong điện thoại. Bạn có thể đặt link liên kết để tải thẻ thành viên thông qua mục eService như sau:

  • Đăng nhập vào E-tjänsten bằng mã số ngân hàng trực tuyến của bạn. Bạn cũng có thể đăng nhập qua hình thức xác nhận di động.
  • Kích vào Medlemsinformation và kiểm tra, đảm bảo thông tin liên hệ đã được cập nhật chính xác.
  • Chọn mục Jäsenkortit (thẻ thành viên).
  • Chọn Tilaa mobiilijäsenkortti (đặt thẻ thành viên di động) hay chọn Tilaa muovinen jäsenkortti (đặt thẻ thành viên bằng nhựa cứng).
  • Trường hợp chọn thẻ thành viên di động, bạn sẽ nhận được đường link liên kết và hướng dẫn gửi tới điện thoại di động, thông qua đường liên kết, bạn có thể tải thẻ thành viên xuống điện thoại của mình. Trường hợp chọn thẻ thành viên bằng nhựa cứng, sau khoảng bốn tuần bạn sẽ nhận thẻ tại nhà qua đường bưu điện.