Bạn có thể tham gia công đoàn tại Phần Lan

Ở Phần Lan đa số người lao động là thành viên của công đoàn. Phần lớn các chủ tuyển dụng là thành viên của hiệp hội các doanh nghiệp.

Công đoàn hỗ trợ các thành viên những vấn đề liên quan tới mối quan hệ lao động. Công đoàn tư vấn, đào tạo cho các thành viên, đàm phán nhằm cải thiện mức lương, điều kiện làm việc và chất lượng đời sống làm việc. Ngoài ra công đoàn còn giúp các thành viên giải quyết những bất đồng với chủ tuyển dụng.

Công đoàn không phải là cơ quan hành chính nhà nước. Công đoàn hoạt động uy tín dựa theo nguyện vọng và lợi ích của các thành viên.

Chính phủ luôn ủng hộ việc tham gia công đoàn: phí thành viên đều được khấu trừ thuế, bạn không phải tiến hành bất cứ thủ tục nào để xin khấu trừ. Liên đoàn của bạn sẽ thông báo trực tiếp tới sở thuế.

Đây là bản dịch không chính thức dành cho lá đơn gia nhập thành viên, được dịch từ tiếng Phần Lan sang tiếng Việt, với mục đích giúp đỡ bạn trong việc điền đơn gia nhập. Lá đơn gốc bằng tiếng Phần Lan là lá đơn chính thức, nhưng bạn có thể điền vào lá đơn tiếng Việt. Xin bạn vui lòng chú ý rằng tiếng Việt không phải là ngôn ngữ sử dụng khi làm việc với Liên đoàn Công nghiệp hoặc Quỹ thất nghiệp (A-kassa).