Vilket servicenummer ska jag ringa?

Förbundets servicenummer hjälper dig i olika situationer.

Anställningsrådgivning

I anställningsfrågor står anställningsrådgivningen till din tjänst på numret 020 690 447.

– Anställningsrådgivningen kan konsulteras i alla frågor som rör kollektivavtal och anställningsvillkor, t.ex. helgdagsersättningar, semestrar, löneförhöjningar, anställningsavtal eller serviceavgifter. Man kan också ringa rådgivningen i jobbtvister.

Frågor kan också skickas via e-post till [email protected].

Arbetsmiljö och sociala frågor

Numret 020 690 449 är avsett för arbetsmiljö- och socialskyddsfrågor.

– Rådgivningsnumret för arbetsmiljö- och socialskyddsfrågor svarar på alla frågor om arbetarskydd, jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsen. Numret hjälper också i frågor som rör utkomst under arbetslöshet, rehabilitering och pensioner, och till exempel frågor relaterade till familjeledighet.

Arbetsmiljöfrågor besvaras också på e-postadressen [email protected].

Medlemstjänster

I frågor som gäller medlemsavgifter, befrielse från medlemsavgift eller t.ex. referensnummer för medlemmar som själva betalar sin medlemsavgift och andra frågor som rör medlemskap är det bäst att vända sig till medlemsservicen genom att antingen ringa 020 690 446 eller skicka e-post till adressen [email protected].

Arbetsgivarnas medlemsavgiftsredovisningar

Arbetsgivare betjänas av den avgiftsbelagda arbetsgivarservicen på 020 774 1190 och via e-post på [email protected].

Materialbeställning

Förbundets postningsservice står till tjänst vid materialbeställning. Beställningar av till exempel kollektivavtal och material för val av huvudförtroendeman och arbetarskyddsval eller kuvert kan lämnas in antingen per e-post [email protected] eller per telefon 020 774 1026. Från postningsservicen går det också att beställa avgiftsbelagda böcker, såsom lönestrukturguiden och arbetarsångböcker.

Arbetslöshetskassan

Öppna arbetslöshetskassan hjälper i frågor som gäller arbetslöshetsersättning, såsom inkomstrelaterad dagpenning och andra förmåner på servicenumret 020 690 455. Medlemmar kan också kontakta arbetslöshetskassan via ett skyddat formulär på kassans webbplats.

Öppningstider och avgifter

Servicetiden för alla nummer är måndag till fredag ​​kl. 8.30–15 förutom medlemstjänsten som betjänar vardagar kl. 8.30–12. Också materialtjänsten stänger klockan 14.30.

För samtal faktureras endast lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.