Sök så här

Om du vill delta i kurser eller veckoslutsseminarier avsedda för alla medlemmar hittar du anmälningslänken här.

Om du vill delta i en kurs avsedd för förtroendemän eller arbetarskyddsfullmäktige ansöker du om att få delta via en kursansökningsblankett. Blanketten hittar du här.

Kom ihåg att ta arbetsgivares namnteckning på kursansökan. Skicka in din ansökan per post senast en månad före kursen börjar:

Industrifacket rf
Utbildningsenheten
PB 107
00531 Helsingfors

Om det finns platser kvar på en kurs, kan du ansöka om att få delta även senare än en månad före kursstart. Senast en vecka före kursen inleds får du via e-post en kursinbjudan. Kontrollera att du anmält rätt e-post adress till medlemsskapsenheten. Om du inte har e-post får du din kursinbjudan i posten.