Anvisningar i anslutning till kursansökan

Kursansökan PDF

1. Blanketten kan fyllas i på två olika sätt:

a) Fyll i på skärmen punkterna 1 Kursuppgifter och 2 Sökanden fyller i. Därefter ska du

  • skriva ut blanketten,
  • datera och underteckna den
  • skaffa arbetsgivarens anteckningar och underskrift på den

b) Skriv ut blanketten, fyll i den för hand samt datera och underteckna den. Ta därefter

  • arbetsgivarens anteckningar och underskrift på den.

Obs! Punkt 3. För kurser som arbetsgivaren stöder betalar arbetsgivaren ersättning för förlorad arbetsinkomst samt måltidsersättning till institutet. För organisatoriska kurser betalar arbetsgivaren inte ersättning. Kursansökan fungerar som stipendieansökan. Facket kan bevilja kursdagpenning och stipendium till en person som inte har inkomst på annat håll.

2. Ta ett tillräckligt antal kopior av den ifyllda blanketten

  • för arbetsgivaren
  • för dig själv
  • vid behov för fackavdelningen

3. Skicka den ursprungliga ansökan under adress

Industrifacket rf
Utbildningsenheten
PB 107
00531 Helsingfors

OBSERVERA! Blanketten ska vara undertecknad av både sökanden och arbetsgivaren.

Blanketten kan även skickas skannad per e-post till [email protected]

Färdbiljetter

Färdbiljetter kan beställas från fackets resetjänst [email protected] eller genom att ringa till Minna Kaijanranta, tfn 020 774 1033 eller Heli Tikkanen, tfn 020 774 1028.