Det här är Industrifacket

Industrifacket är Finlands största fackförbund inom industrin. Förbundet har över 200 000 medlemmar, av vilka 76 procent är män och 24 procent kvinnor. Våra medlemmar jobbar inom 35 avtalsbranscher. Industrifacket är medlem i Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC.

Industrifacket bildas när Metallförbundet, Industrifacket TEAM och Träfacket fusioneras 1.1.2018. Industrifacket bildas som Finlands äldsta fackförbund, eftersom dess rötter finns i bokarbetarnas fackförbund Suomen Kirjaltajaliitto som grundades år 1894.

Industrifacket vill främja arbetstagarnas rättigheter och välmående i arbetslivet. Förbundet förhandlar fram kollektivavtal som slår fast lönegrunder, minimilöner och andra anställningsvillkor.

Rätten att ingå kollektivavtal grundar sig på lag, men fackets förhandlingskraft baserar sig på en hur stor andel av arbetstagarna inom förbundets avtalsbranscher är medlemmar i facket.

Medlemmarna hör till lokala fackavdelningar och Industrifacket har omkring 590 avdelningar. I praktiken blir alltså arbetstagare medlemmar i fackavdelningen på sin arbetsplats eller i sin region, som i sin tur är medlemmar i Industrifacket.