Arbetsmiljöverksamhet

Industrifackets arbetsmiljöverksamhet omfattar arbetarskyddet och välbefinnandet i arbetet, utvecklingen av arbetslivet, socialpolitiska frågor och frågor som gäller jämlikhet och likabehandling.

Industrifackets arbetsmiljöverksamhet förbättrar arbetsförhållandena på arbetsplatserna, säkerheten i arbetet och arbetsmiljön samt främjar medlemmarnas ork i arbetet samt deras rätts- och socialskydd. Till tyngdpunkterna i arbetsmiljöverksamheten hör att evara arbetsmiljöfrågorna i fokus för avtalsverksamheten, ett stark inflytande på lagstiftningen
och den samhälleliga politiken samt att fungera som ett effektivt stöd för arbetsplatserna och medlemmarna.

Förbundets arbetsmiljöenhet bedriver ett nära samarbete med förbundets sektorer och deltar enligt behov i kollektivavtalsförhandlingar och beredningen av förbundets riktlinjer för intressebevakning och samhällelig påverkan samt i ordnande av rådgivning inom sitt verksamhetsområde.