Juridisk verksamhet

Industrifackets juridiska verksamhet är en stödfunktion för intressebevakningen och en sakkunnig övergripande funktion för förbundets sektorer. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på arbets- och socialrätt, lönegaranti och frågor i anslutning till rättsliga tolkningar av anställningsvillkor.

En medlem i en av Industrifackets fackavdelningar kan få hjälp av förbundet för att sköta sådana juridiska ärenden som berör anställningen eller verksamhet i förbundet eller i fackavdelningen. Industrifackets styrelse beslutar om principerna för beviljande av rättshjälp och fastställer närmare anvisningar för förfarandet gällande rättshjälp.

Förbundets juridiska enhet deltar i sektorernas och avtalsbranschernas utvecklings- och förhandlingsverksamhet, i behandlingen av arbetskonfliktärenden samt säkerställer att beviljandet av rättshjälp sker på enhetliga grunder. Rättegångar sköts i huvudsak av 20 förbundets egna jurister.