Fackavdelningarnas verksamhet

Fackavdelningarna erbjuder sina medlemmar utbildning och rekreation. I kalendern här nedan ser du evenemang och annonsering som gäller din egen fackavdelning.

Som medlem kan du påverka verksamheten i din fackavdelning till exempel genom att delta i det årligen återkommande höstmötet där man väljer styrelse för fackavdelningen. Styrelsens uppgift är att sköta fackavdelningens ärenden. På höstmötet godkänns också följande års verksamhetsplan och budget. På vårmötet behandlas bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Skicka fackavdelningsmeddelanden här!

Fackavdelningarnas händelsekalender

Ammattiosasto
Tidpunkt
Händelse eller medlemsförmån
20211027 / 1635292800Tapahtuman ajankohta
Ehdokasasettelukokous
20211027 / 1635292800Tapahtuman ajankohta
Ylimääräinen jäsenkokous
20211027 / 1635292800Tapahtuman ajankohta
Ehdokasasettelukokous
20211027 / 1635292800Tapahtuman ajankohta
Ehdokasasettelukokous
20211028 / 1635379200Tapahtuman ajankohta
Höstmöte
20211028 / 1635379200Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20211028 / 1635379200Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20211028 / 1635379200Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20211028 / 1635379200Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20211028 / 1635379200Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20211029 / 1635465600Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20211029 / 1635465600Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20211030 / 1635552000Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20211030 / 1635552000Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20211030 / 1635552000Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20211030 / 1635552000Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20211030 / 1635552000Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20211030 / 1635552000Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20211030 / 1635552000Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20211030 / 1635552000Tapahtuman ajankohta
Syyskokous (Huom! muuttunut aika)
20211030 / 1635552000Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20211001 / 1633046400Tapahtuman ajankohta
Opintoapurahan haku
20211029 / 1635465600Tapahtuman ajankohta
Matka Tallinnaan
20211031 / 1635638400Tapahtuman ajankohta
Syyskokous