Fackavdelningarnas verksamhet

Fackavdelningarna erbjuder sina medlemmar utbildning och rekreation. I kalendern här nedan ser du evenemang och annonsering som gäller din egen fackavdelning.

Som medlem kan du påverka verksamheten i din fackavdelning till exempel genom att delta i det årligen återkommande höstmötet där man väljer styrelse för fackavdelningen. Styrelsens uppgift är att sköta fackavdelningens ärenden. På höstmötet godkänns också följande års verksamhetsplan och budget. På vårmötet behandlas bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Skicka fackavdelningsmeddelanden här!

Fackavdelningarnas händelsekalender

Ammattiosasto
Tidpunkt
Händelse eller medlemsförmån
20200405 / 1586044800Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous PERUTTU
20200404 / 1585958400Tapahtuman ajankohta
Päiväkurssi ja risteily PERUTTU
20200405 / 1586044800Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous PERUTTU
20200405 / 1586044800Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous PERUTTU
20200405 / 1586044800Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous PERUTTU
20200406 / 1586131200Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20200406 / 1586131200Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20200406 / 1586131200Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous PERUTTU
20200407 / 1586217600Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous PERUTTU
20200407 / 1586217600Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20200407 / 1586217600Tapahtuman ajankohta
Hallituksen kokous
20200407 / 1586217600Tapahtuman ajankohta
Hallituksen kokous PERUTTU
20200408 / 1586304000Tapahtuman ajankohta
Kuukausikokous
20200408 / 1586304000Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous PERUTTU
20200408 / 1586304000Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous PERUTTU
20200114 / 1578960000Tapahtuman ajankohta
Veteraanijaoksen kokoukset
20200414 / 1586822400Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous PERUTTU
20200414 / 1586822400Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20200301 / 1583020800Tapahtuman ajankohta
Jäsenhankintakampanja
20200415 / 1586908800Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous PERUTTU
20200415 / 1586908800Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20200415 / 1586908800Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous PERUTTU
20200415 / 1586908800Tapahtuman ajankohta
Naisjaoston kokous
20200416 / 1586995200Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous