Material och blanketter

Du behöver programmet Acrobat reader för att använda blanketterna i pdf-format.

Du kan beställa material med materialbeställningsblanketten, per telefon 020 774 1026 eller per e-post postitus@teollisuusliitto.fi.

För att bli medlem

Här hittar du en pdf-anslutningsblankett som du kan fylla i på datorn och sedan skriva ut. OBS! Anslutningsblanketten måste skickas per post till adressen Teollisuusliitto/Jäsenyysyksikkö, PL 107, 00531 Helsinki

Du kan också ansluta dig elektroniskt

Motioner till fullmäktige

Motioner till fullmäktige skickas till adressen Teollisuusliitto ry / Hallitus, PL 107, 00531 Helsinki.

Anställningsfrågor

Organisationsverksamhet

Utbildning

Förtroendemannaval

Arbetsmiljö

Arbetarskyddsval

Arbetslöshetsskydd