Industrifacket jobbar för dig

Industrifacket jobbar för digIndustrifacket jobbar för att du ska ha en bättre arbetsmiljö och bättre anställningsvillkor. Vi förhandlar bland annat om löner, arbetstider, semestrar, lediga dagar och arbetarskyddsfrågor. Sådan intressebevakning gör ingen annan än fackförbund.