Industrifacket jobbar för dig

Industrifacket jobbar för att du ska ha en bättre arbetsmiljö och bättre anställningsvillkor. Vi förhandlar bland annat om löner, arbetstider, semestrar, lediga dagar och arbetarskyddsfrågor. Sådan intressebevakning gör ingen annan än fackförbund.

  • På arbetsplatsen är det förtroendemannen som är din närmaste intressebevakare. Förbundets anställda på regionkontoren och huvudkontoret hjälper såväl förtroendemän som enskilda medlemmar.
  • Förbundets medlemmar har också rätt till rättshjälp. Har du problem med din anställning?
  • Murikka-institutet och fackavdelningarna erbjuder mångsidig utbildning. händelsekalendern
  • Medlemmarna får 12 gånger i året medlemstidningen Tekijä och dess nätupplaga. 
  • Medlemskortet fungerar också som reseförsäkringskort på fritidsresor. Dessutom har du rätt till andra medlemsförmåner som till exempel olika produktrabatter.