SAL

PHT:s välmåendeperioder

Löntagarnas hälsa och välfärd, PHT, ordnar välmåendeperioder för vuxna och för barnfamiljer. Familjeperioderna är till för familjer med små barn eller barn i skolåldern. Syftet är att uppmuntra familjer till en aktiv och hälsosam vardag. Under perioderna rör man på sig tillsammans och får prova på olika grenar. Perioderna ordnas på olika håll i Finland.

Metoden som används baserar sig på en värdegrund och på acceptans, s.k. ACT (Acceptance and Commitment Therapy), som hjälper deltagarna att hitta värdefull information om sitt eget välbefinnande.

Läs mera om välmåendeperioderna. Ansökan lämnas in elektroniskt på PHT:s webbplats. Vem som helst kan ansöka om en semesterperiod.

PHT ansvarar för valet av deltagare och för arrangemanget av perioderna. Beslutet delges skriftligt.

SAL-lomat understöder

SAL-lomat understöder deltagandet i PHT:s välmåendeperioder. Kurserna för vuxna har en egenfinansieringsdel som är 25 euro per dygn. Då du deltar i alla perioder i livsförändringskursen “Pysyvä muutos”, kan du få 50 euro i ersättning. SAL-lomat understöder FFC:s medlemsförbund, det vill säga också medlemmar i Industrifacket.

Av familjeperiodens kostnader ersätter SAL-lomat 25 euro för varje deltagare över 6 år.

Tilläggsuppgifter