SAL

PHT ry:s stödda välmåendekurser

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry (Löntagarnas hälsa och välfärd) är en förening för hälsofrämjande som ordnar stödda Första steget-välmåendekurser för personer i arbetsför ålder och barnfamiljer. Kursprogrammet är på finska.

Kurserna Aikuisten Pysyvään muutokseen (bestående förändring för vuxna) erbjuder stöd för livsstilsförändring, ork och välbefinnande.  Under kursen granskas de egna vanorna och sätten gällande motion, mat och livshantering enligt en beprövad psykologisk handledningsmetod. Dessutom finns det möjlighet att under handledning bekanta sig med nya motionsformer, få information om näring, vila och få kamratstöd.

Kurserna genomförs i tre delar, vilket främjar att förändringarna överförs i vardagen. Till kurserna kan alla löntagare i arbetsför ålder, arbetslösa och företagare söka.

välmåendekurserna för barnfamiljer får familjer hjälp att granska sin egen vardag och hitta sätt som stöder alla familjemedlemmars välbefinnande.  Kurserna erbjuder motionsupplevelser och testning av olika grenar, tips och idéer för familjens vardag, välbefinnande och livsstil samt tid för vila och samvaro. Till kurserna kan familjer med barn i lek- eller skolåldern söka.

Till PHT:s kurser söker man med en elektronisk ansökningsblankett på www.pht.fi. Valen görs baserat på hälsomässiga, ekonomiska och sociala grunder. Deltagandet stöds med medel från Veikkaus och deltagarnas självrisker är mycket förmånliga. PHT ansvarar för deltagarvalen till kurserna och kursarrangemangen.

SAL-lomat understöder

Suomen ammattiliittojen lomajärjestö SAL-Lomat ry understöder FFC:s medlemsförbund, dvs. också Industrifackets medlemmar, när de deltar i PHT ry:s välmåendekurser. Tilläggsstödet beviljas retroaktivt efter kursen. På Pysyvään muutoksen-kurserna är tilläggsstödet 50 euro (förutsätter deltagande i alla tre närvaroperioderna). För familjekurserna ger SAL-lomat ett tilläggsstöd på 25 euro för varje deltagare över 6 år.

Gör så här: När du har deltagit i PHT:s välmåendekurs, sänd ditt namn, fackförbund samt kontonummer i IBAN-format per e-post till [email protected]

Mer information om stöd från SAL-lomat: Pasi Ylitalo, [email protected] eller tfn 020 144 1316

Tilläggsuppgifter (på finska)