SAL

Stöd i välmående genom förmånliga PHT-kurser

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT rf. ordnar välmåendekurser för vuxna och barnfamiljer. Kurserna erbjuder stöd i arbetet och att orka i vardagen och professionellt stöd i utmaningar med välmående och livsstil.

Du hittar mer information om kursutbudet på: www.pht.fi

SAL-lomat understöder

Suomen ammattiliittojen lomajärjestö SAL-Lomat ry understöder FFC:s medlemsförbund, dvs. också Industrifackets medlemmar, när de deltar i PHT ry:s välmåendekurser. Tilläggsstödet beviljas retroaktivt efter kursen. På Pysyvään muutoksen-kurserna är tilläggsstödet 50 euro (förutsätter deltagande i alla tre närvaroperioderna). För familjekurserna ger SAL-lomat ett tilläggsstöd på 25 euro för varje deltagare över 6 år.

Gör så här: När du har deltagit i PHT:s välmåendekurs, sänd ditt namn, fackförbund samt kontonummer i IBAN-format per e-post till [email protected]

Mer information om stöd från SAL-lomat: Pasi Ylitalo, [email protected] eller tfn 020 144 1316.