Industrifackets app Hermes

Aktuell information om att bo och arbeta i Finland. Viktig information om Industrifackets medlemskap, tjänster och förmåner. Ladda ner den unika appen och håll koll på dina rättigheter och skyldigheter!

Appen gör det enkelt för arbetstagare och arbetsgivare att kontrollera anställningsvillkoren inom branschen – till exempel lön, arbetstider och ledigheter. De anställningsvillkor som hittas i appen bygger på de branschvisa kollektivavtal som Industrifacket förhandlar fram tillsammans med arbetsgivarorganisationerna.

Den flerspråkiga appens språkversioner gör det lättare att kommunicera, om arbetstagaren och arbetsgivaren pratar olika språk.

Appen fungerar på följande språk: finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, polska, estniska, rumänska och vietnamesiska.

Information om branschvisa arbetsvillkor på följande språk:

  • Lantbruksbranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska
  • Trädgårdsbranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, vietnamesiska
  • Skogsbranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska
  • Plantskolebranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska
  • Teknologiindustrin ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, polska, estniska, rumänska

Om du laddade ner appen före uppdateringen ska du uppdatera appen. Kontrollera behovet av uppdatering i din appbutik.

De viktigaste innehållen fungerar utan mobilanslutning. Det viktigaste innehållen öppnar sig utan mobilanslutning. Du hittar mer detaljerad information om arbetslivet och att bo i Finland via länkarna. För att öppna länkar och uppdatera appen krävs en mobilanslutning (internet).

Tillförlitlig, avgiftsfri, kräver ingen identifiering. Industrifackets app Hermes fungerar gratis. Appen samlar inte in några personuppgifter om användaren. Du använder applikationen anonymt.

Ladda ned Industrifackets app Hermes!