Bioindustri

Inom bioindustrin görs endast företagsspecifika avtal som inte är offentliga och därför heller inte publiceras på förbundets webbsidor.

Arbetsgivaren är förpliktigad till att se till att de anställda har tillgång till avtalet till exempel genom att lägga upp det på anslagstavlan på arbetsplatsen.

Avtalsexpert

Avtalsexperten Janne Naukkarinen, 020 774 1151 eller 040 351 9322, [email protected].