Bioindustri

Bestämmelserna i bioindustrins kollektivavtal tillämpas på anställningsförhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare i industri som förädlar naturliga energiråvaror och växtunderlag.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Jarmo Tuomainen, 020 774 1144 eller 0400 796 896, [email protected]eollisuusliitto.fi.