Kemisektorns söckenhelger och storhelger kring årsskiftet 2020–2021

Söckenhelger, dvs. helgdagar för vilka det till arbetstagare med timlön betalas lön inom kemisektorns alla avtalsbranscher, är kring årsskiftet 2020–2021 julafton, juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen.

Anställningsvillkoren inom olje-, naturgas- och petrokemiska industrin och inom bil- och maskinhandeln gäller uteslutande månadslön och t.ex. majoriteten inom den kemiska basindustrin har också månadslön, varför dessa inte omfattas av söckenhelgsersättningarna.

Söckenhelger

Till arbetstagare med timlön betalas full lön för söckenhelger, vilket i praktiken betyder medeltimförtjänst (inom ädelmetallbranschen grundtimlönen + 3 %).

Det är viktigt att notera att ersättning inte betalas om arbetstagaren olovligen är borta från arbetet arbetsdagen före eller efter söckenhelgen. Pekkanendagar kring söckenhelger innebär att de här förutsättningsdagarna flyttas. Till exempel i fråga om julen: om de söckenhelgdagar som infaller på måndag, tisdag och onsdag omges av pekkanendagar, får arbetstagaren inte vara borta från arbetet under den dag som föregår pekkanendagen före söckenhelgen och inte heller under den dag som följer på pekkanendagen efter söckenhelgen. Annars går söckenhelgsersättningen förlorad om inget annat avtalats.

I vissa undantagsfall ska söckenhelgsersättning betalas, fastän dagen inte skulle ha varit en arbetsdag.

Sådana undantagsfall är

  • semester,
  • sjukdom,
  • permittering,
  • utbildning som bekostas av arbetsgivaren,
  • lagstadgad moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet.

Kontrollera närmare bestämmelser i kollektivavtalet för din bransch.

Avtalsbransch

Julafton torsdag

Jul-dagen fredag

Annan-dag jul lördag

Nyårs-dagen fredag

Tretton-dagen onsdag

Plastprodukt
och kemisk
produkt
ja ja nej ja ja
Kemisk
basindustri
ja ja nej ja ja
Båtindustrin ja ja ja ja ja
Borst- och
pensel-
branscherna
ja ja ja ja ja
Gummi-
industrin
ja ja ja ja ja
Sko- och läderindustrin ja ja ja ja ja
Bildäck ja ja ja ja ja
Glaskeramiska
och Fiskars
ja ja ja ja ja
Ädelmetall-
branschen
ja ja ja ja ja
Bil-
branscherna
ja ja nej ja ja

Storhelger

I kollektivavtalen för plastproduktindustrin och kemiproduktindustrin, den kemiska basindustrin och olje-, naturgas- och petrokemiska industrin, som ingåtts med Kemiindustrin rf, ingår bestämmelser om storhelger.

Storhelgerna inom kemiindustrin är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskdagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, pingstdagen, midsommardagen, alla helgons dag, självständighetsdagen samt juldagen och annandag jul.

Detta betyder att inom de här branscherna betalas lönen förhöjd med 200 procent under en tid på 24 timmar från och med kl. 06.00 till alla dem som arbetar på de här dagarna. I lönen ingår förhöjning för söndagsarbete.

För arbete som utförs på aftnarna före de här helgerna, betalas som ersättning för arbete på aftonen före storhelg till arbetstagare i skiftarbete eller i ordinarie kvälls- och nattarbete 100 procent för tiden i kvälls- och nattskift och för tiden i morgonskift 20 procent. Ersättningen innehåller inte eventuella söndags- eller övertidsförhöjningar, vilket innebär att om aftonen samtidigt är en helgdag, får arbetstagaren utöver dessa också söndagsförhöjning om 100 procent.

Till arbetstagare i dagarbete betalas för arbete som utförs på aftnar före helg en förhöjning som är 20 procent av medeltimförtjänsten för ordinarie arbetstid. I kollektivavtalet förutsätts inte att förhöjningen betalas för övertidsarbete på samma sätt som för dem som är i skiftarbete.

Observera att arbetstagarens egen medeltimförtjänst utgör beräkningsgrund för alla de här förhöjningarna.