Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperterna

Jarmo Tuomainen, 020 774 1144 eller 0400 796 896, [email protected]

Janne Naukkarinen 020 774 1151 eller 040 351 9322, [email protected]