Timmerhusindustri

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Lauri Sallila, 020 774 1147 eller 040 556 5373, [email protected].