Malmgruvorna

Medlemmar arbetar i företag som bedriver gruvindustri.

Branschen har cirka 1 850 medlemmar i sex fackavdelningar.

I branschen följs kollektivavtalet för malmgruvor mellan Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare r.f.

En ny gruvsäkerhetsguide

Inom den finländska gruvindustrin har det skett förändringar på 2000-talet såväl i form av en utvidgad ägarbas som i lagstiftningen. Förändringarna har även påverkat gruvornas säkerhetsverksamhet och medfört nya krav och karaktärsdrag från såväl finländska som internationella förordningar, standarder och praxis.

Mera information om guiden på www.prokaivos.fi/ajankohtaista/uusi-kaivosturvallisuusopas-julkaistu (på finska).

Avtalsexperter

Funktionärer som ansvarar för kollektivavtalet är

Avtalsexperten Janne Heinimäki, 020 774 1094 eller 040 837 8198, [email protected]

Avtalsexperten Terho Ihalainen, 020 774 1090 eller 050 584 1638, [email protected]