Fiskars Finland Oy Ab:s arbetstagare

I Fiskars Finland Oy Ab:s (tidigare Iittala Group Oy Ab) gäller ett kollektivavtal som är specifikt för företaget i fråga. Kollektivavtalet ingås med arbetsgivarförbundet Kemiindustrin rf.

Avtalsansvarig

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Jari Kosonen-Nikulainen, 020 774 1119 eller 0500 712 793, [email protected].