Fiskars Finland Oy Ab:s arbetstagare

I Fiskars Finland Oy Ab:s (tidigare Iittala Group Oy Ab) gäller ett kollektivavtal som är specifikt för företaget i fråga. Kollektivavtalet ingås med arbetsgivarfacket Kemiindustrin rf.

Avtalsansvarig

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Pirjo Rosqvist, 020 774 1123 eller 050 303 9281, [email protected]