Plastproduktsindustri och kemisk produktindustri

I avtalsbranschen för plastproduktsindustri och kemisk produktindustri jobbar cirka 9 000 av Industrifackets medlemmar.  Avtalsbranschen omfattar ett rätt brokigt spektrum med olika arbetsplatser från tillverkning av takpapp till medicin och produkter av plast.

Avtalspartner är Kemiindustrin rf och Plastindustrin rf.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Mari Tuomaala, 020 774 1110 eller 040 587 8470, [email protected].