Industrifackets styrelse har godkänt förhandlingsresultaten inom teknologiindustrin – Avtalslösningen klar även inom kemiindustrin

Industrifackets styrelse har idag 5.2.2023 godkänt förhandlingsresultatet i teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar. Parterna nådde förhandlingsresultatet fredagen 3.2.2023 med hjälp av riksförlikningsmannen efter att Industrifacket inlett strejker i branschen några dagar tidigare.

Kollektivavtalsuppgörelsen gäller för två år och den sammanlagda kostnadspåverkan ligger på 7,0 procent. Industrifackets ordförande Riku Aalto anser att det rör sig om en skälig lösning.

– Med den här avtalslösningen får vi inte kompensation för den köpkraft som gått förlorad men det lägger stopp på fattigdomsspiralen och skapar utsikter till att inkomstnivån för arbetarna kan förbättras. Det som speciellt bidrog till att Industrifacket godkände avtalet är formen på avtalet som garanterar alla anställda i praktiken lika stora löneförhöjningar.

– Vår modell för löneförhöjningarna fanns i Tyskland där staten kommit emot löntagarna genom en skattefri engångsersättning. I Finland har det samma inte skett i samma utsträckning. I stället skulle man i Finland kunna nå en liknande effekt genom att återinföra de sista så kallade ”kiky-avgifterna” på arbetsgivarna.

Det handlar om de socialförsäkringsavgifter på runt 2 procent som överfördes på arbetstagarna i samband med konkurrenskraftsavtalet år 2016.

Avtalsperioden för det nya kollektivavtalet för teknologiindustrin är två år och det gäller fram till 30.11.2024. Sammanlagt rör det sig om 7 procent.

År 2023 höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på 3,5 procent och en engångspott 400 euro. Således är kostnadspåverkan 4,5 procent.

År 2024 höjs lönerna med en allmän höjning på 2,0 procent och en lokalt fördelad lönepott på 0,5 procent som arbetsgivaren delar ut. Således är den totala löneförhöjningen för 2024 2,5 procent.

Inom tillämpningsområdet jobbar sammanlagt 90 000 arbetstagare inom teknologiindustrin. Arbetsgivarna i branschen representeras av Teknologiindustrins arbetsgivare rf.

Avtalslösningen klar även inom kemiindustrin

Industrifackets styrelse har även godkänt det nya kollektivavtalet för tre branscher inom kemiindustrin. Det handlar om nya avtal för kemisk basindustri, plastproduktindustri och kemisk produktindustri samt olje-, naturgas-, och petrokemisk industri.

De nya avtalen gäller för två år och löper ut 31.12.2024. Samma löneförhöjningsnivå på 7,0 procent gäller också för de avtalen.

Sammanlagt 13 000 industriarbetare jobbar inom tillämpningsområdet för avtalet. Kemiindusstrin rf. representerar arbetsgivarna i branscherna.

De nya avtalen innebär att Industrifacket omedelbart blåser av stridsåtgärderna i branschen.