Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt teknologiateollisuuden neuvottelutuloksen – Sopimusratkaisut myös kemianteollisuuteen

Teollisuusliiton hallitus on tänään 5.2.2023 hyväksynyt neuvottelutuloksen teknologiateollisuuden työntekijöiden uudeksi työehtosopimukseksi. Neuvottelutulos saavutettiin perjantaina 3.2.2023 valtakunnansovittelijan avustuksella Teollisuusliiton aloitettua sopimusalaa koskevat työnseisaukset muutamaa päivää aiemmin.

Sopimusratkaisu on kaksivuotinen ja sen kustannusvaikutus on yhteensä 7,0 prosenttia. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto pitää saavutettua ratkaisua kohtuullisena.

– Tällä sopimusratkaisulla ei saada menetettyä ostovoimaa vielä takaisin, mutta se katkaisee köyhtymisen kierteen ja luo näkymän ansiotason vahvistumiselle. Sopimuksen hyväksymiseen vaikutti erityisesti sopimuksen muoto, joka takaa kaikille työntekijöille käytännössä samansuuruiset korotukset.

– Haimme palkankorotuksiin mallia Saksasta, jossa valtio on tullut palkansaajia vastaan mahdollistamalla verottoman kertakorvauksen. Suomessa vastaantuloa palkansaajille ei ole tapahtunut. Samanlaista vaikutusta voitaisiin hakea Suomeen esimerkiksi palauttamalla kiky-maksut takaisin työnantajien maksettavaksi, Aalto toteaa.

Uusi teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus on kaksivuotinen ja se on voimassa 30.11.2024 asti. Sopimuksen kustannusvaikutus on yhteensä 7,0 prosenttia.

Vuonna 2023 palkat nousevat 3,5 prosenttia yleiskorotuksella sekä 400 euron kertaerällä. Sopimuksen kustannusvaikutus vuodelle 2023 on siten 4,5 prosenttia.

Vuonna 2024 palkat nousevat 2,0 prosenttia yleiskorotuksella sekä 0,5 prosenttia työnantajan jakamana eränä. Sopimuksen kustannusvaikutus vuodelle 2024 on siten 2,5 prosenttia.

Sopimuksen piirissä työskentelee noin 90 000 teollisuuden työntekijää. Työnantajapuolta sopimuksessa edustaa Teknologiateollisuuden työnantajat ry.

Työehtosopimuksen syntymisen myötä Teollisuusliitto peruuttaa välittömästi kaikki teknologiateollisuuden sopimusalaa koskevat työtaistelutoimet.

Sopimusratkaisut myös kemianteollisuuden sopimusaloille

Teollisuusliiton hallitus hyväksyi teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen lisäksi myös kolme kemianteollisuuden sopimusalojen työehtosopimusta. Työehtosopimukset syntyivät kemian perusteollisuuteen, muovituoteteollisuuteen ja kemian tuoteteollisuuteen sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuteen.

Uudet kemianteollisuuden työehtosopimukset ovat kaksivuotisia ja ne ovat voimassa 31.12.2024 asti. Kunkin sopimuksen kustannusvaikutus on yhteensä 7,0 prosenttia.

Sopimusten piirissä työskentelee yhteensä noin 13 000 teollisuuden työntekijää. Työnantajapuolta sopimuksessa edustaa Kemianteollisuus ry.

Työehtosopimusten syntymisen myötä Teollisuusliitto peruuttaa välittömästi kaikki kemianteollisuuden sopimusaloja koskevat työtaistelutoimet.

Lisätietoja:

Riku Aalto
0400 711 072