Metsäalan neuvottelutulos on hyväksytty

Teollisuusliiton hallitus (26.4.2024), Yksityismetsätalouden Työnantajien, Maaseudun Työnantajaliiton, Metsähallituksen ja Metsäpalvelutyönantajien hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelijoiden esittämän ja 15.4.2024 saavutetun metsäalan työehtosopimuksen neuvottelutuloksen.

Sopimuksen voimassaoloaika

Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.2.2024–31.1.2026.Vuoden 2025 palkkaratkaisusta neuvotellaan erikseen 31.1.2025 mennessä. Mikäli sopimukseen ei päästä, on sopimus irtisanottavissa ilman irtisanomisaikaa.

Yleiskorotus 1.5.2024

Tilittämättä olevia palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on VR II palkkaryhmään 45 senttiä/tunti. Korotus tehdään tasakorotuksena, ilman ammattikokemuslisää tai henkilökohtaista palkanosaa.

Korotukset vaativuusryhmittäin 1.5.2024 alkaen ovat:

Sisääntulopalkka 36 senttiä/h
VR I 41 senttiä/h
VR II 45 senttiä/h
VR III 48 senttiä/h
VR IV 52 senttiä/h

Niitä palkkoja, jotka eivät korotu työkohtaisten palkkojen korotuksella, ja paikallisesti sovittuja urakka- ja muita palkkoja, korotetaan 4,0 % 1.5.2024 tilittämättä oleviin palkkoihin.

Moottori- ja raivaussahakorvaus 1.5.2024

Työvälinekorvaukset 1.5.2024

Käyttötuntikorvaus:
Mineraaliöljy 6,25 €/käyttötunti
Bioöljy 6,82 €/käyttötunti
Osuus työkohtaisesta palkasta
Mineraaliöljy 29,9 %
Bioöljy 32,6 %

Lisätietoja