Työsuojelukoulutus

Teollisuusliitto kouluttaa työsuojeluhenkilöitä muun muassa Murikka-opistossa. Lisätietoja koulutuksesta saat liiton koulutusyksiköstä, työympäristöyksiköstä tai Murikka-opistosta.

Oikeus koulutukseen

Työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansionmenetystä työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle.

Jäsenten koulutusoikeuksista sovitaan työehtosopimuksissa. Koulutusoikeudet vaihtelevat sopimusaloittain, joten kannattaa tarkistaa omaa alaa koskevat koulutusoikeudet tästä.

Ammattiosastokoulutukset

Liitto tarjoaa ammattiosastoille koulutusta osastojen toiveiden mukaan. Työympäristöyksikön tehtäviin liittyviä aiheita ovat esimerkiksi työsuojelu, työhyvinvointi, sosiaaliturva, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Jos ammattiosastossasi on tarvetta koulutukselle, jossa käsitellään yllä mainittuja aihepiirejä, kannattaa kysyä liitosta sopivaa kouluttajaa.

Ammattiosastokoulutukseen liittyvät ohjeet löytyvät täältä.

Tervetuloa Murikkaan, työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet!

Työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten peruskoulutus Murikka-opistolla koostuu perus- ja jatkokurssista. Yhteensä kolmen viikon mittaisen peruskoulutuksen jälkeen osaamista kannattaa vahvistaa täydennyskursseilla, jotka on räätälöity teemoittain tai ammattialoittain.

Osa koulutuksista on työnantajan tukemaa, palkallista koulutusta. Työnantajan tukemat koulutussopimukset on sovittu työehtosopimuksittain.

Lisätietoa luottamushenkilöiden koulutuksista löydät tästä.

Työsuojelukoulutukset on koottu opinto-oppaan kappaleeseen 3.2.

Nähdäänhän kursseilla!

Työsuojelukoulutukset löydät täältä.