Työsuojelukoulutus

Teollisuusliitto kouluttaa työsuojeluhenkilöitä muun muassa Murikka-opistossa. Lisätietoja koulutuksesta saat liiton koulutusyksiköstä, työympäristöyksiköstä tai Murikka-opistosta.

Oikeus koulutukseen

Työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansionmenetystä työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle.

Jäsenten koulutusoikeuksista sovitaan työehtosopimuksissa. Koulutusoikeudet vaihtelevat sopimusaloittain, joten kannattaa tarkistaa omaa alaa koskevat koulutusoikeudet tästä.

Ammattiosastokoulutukset

Liitto tarjoaa ammattiosastoille koulutusta osastojen toiveiden mukaan. Työympäristöyksikön tehtäviin liittyviä aiheita ovat esimerkiksi työsuojelu, työhyvinvointi, sosiaaliturva, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Jos ammattiosastossasi on tarvetta koulutukselle, jossa käsitellään yllä mainittuja aihepiirejä, kannattaa kysyä liitosta sopivaa kouluttajaa.

Ammattiosastokoulutukseen liittyvät ohjeet löytyvät täältä.

Työympäristöpäivät

Teollisuusliiton työympäristöpäivien aikana työympäristöyksikön toimisijat jalkautuvat työpaikoille keskustelemaan työhön liittyvistä terveys- ja turvallisuusasioista. Lähetämme ennakkoon työpaikoille vierailupyynnön, sekä joitakin alustavia kysymyksiä liittyen työpaikkasi työsuojeluasioihin. Teemme yhteenvedon vastauksista täysin anonyymisti ja toimitamme oman yhteenvedon kyselyyn vastanneille työpaikoille. Voit lukea yhteenvedon tästä.

Mikäli haluat mukaan työympäristöpäivien tapaamiseen, ole yhteydessä aluetoimistoosi ja ilmoita työpaikkasi mukaan. Tarkoituksena on ensisijaisesti käydä alle 50 henkilön yrityksissä. Aluetoimistomme toimitsijat laativat listat alueesi työpaikoista, joihin pyrimme tulemaan vierailulle.

  • Tapaamme työpaikkojen luottamustehtävissä olevia henkilöitä, sekä työnantajan edustajia.
  • Tavoitteenamme on tutustua liittomme jäsenten työolosuhteisiin ja tavata jäsenistöämme.
  • Jaamme tietoa ja otamme vastaan palautteita missä voisimme yhdessä kehittyä vielä paremmiksi.