Työsuojelukoulutus

Teollisuusliitto kouluttaa työsuojeluhenkilöitä muun muassa Murikka-opistossa. Lisätietoja koulutuksesta saat liiton koulutusyksiköstä, työympäristöyksiköstä tai Murikka-opistosta.

Oikeus koulutukseen

Työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansionmenetystä työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle.

Jäsenten koulutusoikeuksista sovitaan työehtosopimuksissa. Koulutusoikeudet vaihtelevat sopimusaloittain, joten kannattaa tarkistaa omaa alaa koskevat koulutusoikeudet tästä.

Ammattiosastokoulutukset

Liitto tarjoaa ammattiosastoille koulutusta osastojen toiveiden mukaan. Työympäristöyksikön tehtäviin liittyviä aiheita ovat esimerkiksi työsuojelu, työhyvinvointi, sosiaaliturva, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Jos ammattiosastossasi on tarvetta koulutukselle, jossa käsitellään yllä mainittuja aihepiirejä, kannattaa kysyä liitosta sopivaa kouluttajaa.

Ammattiosastokoulutukseen liittyvät ohjeet löytyvät täältä.

Tervetuloa Murikkaan, työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet!

Työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten peruskoulutus Murikka-opistolla koostuu perus- ja jatkokurssista. Yhteensä kolmen viikon mittaisen peruskoulutuksen jälkeen osaamista kannattaa vahvistaa täydennyskursseilla, jotka on räätälöity teemoittain tai ammattialoittain.

Osa koulutuksista on työnantajan tukemaa, palkallista koulutusta. Työnantajan tukemat koulutussopimukset on sovittu työehtosopimuksittain.

Lisätietoa luottamushenkilöiden koulutuksista löydät tästä.

Työsuojelukoulutukset on koottu opinto-oppaan kappaleeseen 3.2.

Nähdäänhän kursseilla!

Työsuojelu-, työympäristö- ja sosiaaliturva-asioiden koulutusta

Tapahtuma
Aika
Paikka
20240226 / 1708905600Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Lisää kalenterimerkintä 2024-02-26 08:00:00 2024-03-01 16:00:00 Europe/Helsinki Työsuojelun peruskurssi Esittely / Presentation Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan... Murikka-opiston kurssit
20240304 / 1709510400Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Lisää kalenterimerkintä 2024-03-04 08:00:00 2024-03-08 16:00:00 Europe/Helsinki Työsuojelun peruskurssi Esittely / Presentation Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan... Murikka-opiston kurssit
20240304 / 1709510400Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2024-03-04 08:00:00 2024-03-08 16:00:00 Europe/Helsinki Työsuojelun jatkokurssi 1. vko Esittely / Presentation Kurssi syventää peruskurssilla hankittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että osallistujat kykenevät soveltamaan tietoa omaan työympäristöönsä. Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.... Murikka-opiston kurssit
20240309 / 1709942400Tapahtuman ajankohta PERUTTU
Scandic Aulanko
Lisää kalenterimerkintä 2024-03-09 08:00:00 2024-03-09 16:00:00 Europe/Helsinki Uusien työsuojeluvaltuutettujen starttikurssi Esittely / Presentation Kurssilla tutustutaan työsuojeluvaltuutetun tehtäväkenttään, oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Lisäksi tutustutaan työsuojeluvaltuutetun koulutusmahdollisuuksiin. Kohderyhmä: työpaikkojen uudet työsuojeluvaltuutetut HUOM! Ilmoittaudu oman alueesi koulutukseen! Kohderyhmä /... Etelä-Suomi
20240309 / 1709942400Tapahtuman ajankohta PERUTTU
Holiday Club Saimaa
Lisää kalenterimerkintä 2024-03-09 08:00:00 2024-03-09 16:00:00 Europe/Helsinki Uusien työsuojeluvaltuutettujen starttikurssi Esittely / Presentation Kurssilla tutustutaan työsuojeluvaltuutetun tehtäväkenttään, oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Lisäksi tutustutaan työsuojeluvaltuutetun koulutusmahdollisuuksiin. Kohderyhmä: työpaikkojen uudet työsuojeluvaltuutetut HUOM! Ilmoittaudu oman alueesi koulutukseen! Kohderyhmä /... Etelä-Suomi
20240311 / 1710115200Tapahtuman ajankohta
Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2024-03-11 08:00:00 2024-03-15 16:00:00 Europe/Helsinki Työsuojelun jatkokurssi 1. vko Esittely / Presentation Kurssi syventää peruskurssilla hankittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että osallistujat kykenevät soveltamaan tietoa omaan työympäristöönsä. Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.... Murikka-opiston kurssit
20240318 / 1710720000Tapahtuman ajankohta
Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2024-03-18 08:00:00 2024-03-22 16:00:00 Europe/Helsinki Grundkurs i arbetarskydd Esittely / Presentation Kursen ger dig de nödvändiga grunderna gällande arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen. Du lär dig mer om dina rättigheter och skyldigheter gällande arbetarskyddet. Du... Arbetarskydd
20240323 / 1711152000Tapahtuman ajankohta
Teams
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2024-03-23 08:00:00 2024-03-23 16:00:00 Europe/Helsinki Uusien työsuojeluvaltuutettujen starttikurssi – verkossa Esittely / Presentation Kurssilla tutustutaan työsuojeluvaltuutetun tehtäväkenttään, oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Lisäksi tutustutaan työsuojeluvaltuutetun koulutusmahdollisuuksiin. Kurssi järjestetään verkossa Teamsin kautta. Kohderyhmä: työpaikkojen uudet työsuojeluvaltuutetut Kohderyhmä /... Työsuojelu ja työympäristö
20240325 / 1711324800Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Lisää kalenterimerkintä 2024-03-25 08:00:00 2024-03-27 16:00:00 Europe/Helsinki Hyvinvointi työyhteisössä Esittely / Presentation Kurssilla perehdytään työhyvinvoinnin käsitteeseen ja saadaan uusia näkökulmia työelämän laadulliseen kehittämiseen. Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona. Kohderyhmä / Målgrupp Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt... Murikka-opiston kurssit
20240325 / 1711324800Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Lisää kalenterimerkintä 2024-03-25 08:00:00 2024-03-27 16:00:00 Europe/Helsinki Riskien arviointi – Työsuojelun täydennyskurssi Esittely / Presentation Kurssi antaa perusvalmiudet osallistua vaarojen selvittämiseen ja riskien arviointiin työpaikalla. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat... Murikka-opiston kurssit
20240328 / 1711584000Tapahtuman ajankohta
Teams-verkkotapaaminen
Lisää kalenterimerkintä 2024-03-28 08:00:00 2024-03-28 16:00:00 Europe/Helsinki Turvallisesti työpaikalla -kahvihetki Tule tekemään yhdessä turvallisempaa työpaikkaa Turvallisesti työpaikalla -kahvihetken merkeissä! Kahvihetki on avoin kaikille työturvallisuudesta kiinnostuneille. Tuokiossa käsitellään ajankohtaisia asioita, käydään läpi mitkä asiat työpaikoilla puhuttavat ja... Työsuojelu ja työympäristö
20240403 / 1712102400Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2024-04-03 08:00:00 2024-04-05 16:00:00 Europe/Helsinki Toimivat ja terveelliset työajat Esittely / Presentation Kurssilla tutustutaan lakeihin ja sopimuksiin, jotka sääntelevät työaikaa. Lisäksi perehdytään siihen, miten luodaan toimivia ja terveellisiä työaikamalleja. Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon... Murikka-opiston kurssit
20240408 / 1712534400Tapahtuman ajankohta
Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2024-04-08 08:00:00 2024-04-12 16:00:00 Europe/Helsinki Työsuojelun peruskurssi Esittely / Presentation Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan... Murikka-opiston kurssit
20240415 / 1713139200Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Lisää kalenterimerkintä 2024-04-15 08:00:00 2024-04-19 16:00:00 Europe/Helsinki Työsuojelun peruskurssi Esittely / Presentation Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan... Murikka-opiston kurssit
20240422 / 1713744000Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2024-04-22 08:00:00 2024-04-24 16:00:00 Europe/Helsinki Ergonomia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä Esittely / Presentation Kurssin tavoitteena on kehittää valmiuksia tunnistaa omalta työpaikalta tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilöstön työhyvinvointiin ja työkykyyn sekä yrityksen kilpailukykyyn. Tavoitteena on parantaa työn... Murikka-opiston kurssit
20240425 / 1714003200Tapahtuman ajankohta
Teams-verkkotapaaminen
Lisää kalenterimerkintä 2024-04-25 08:00:00 2024-04-25 16:00:00 Europe/Helsinki Turvallisesti työpaikalla -kahvihetki Tule tekemään yhdessä turvallisempaa työpaikkaa Turvallisesti työpaikalla -kahvihetken merkeissä! Kahvihetki on avoin kaikille työturvallisuudesta kiinnostuneille. Tuokiossa käsitellään ajankohtaisia asioita, käydään läpi mitkä asiat työpaikoilla puhuttavat ja... Työsuojelu ja työympäristö
20240507 / 1715040000Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2024-05-07 08:00:00 2024-05-08 16:00:00 Europe/Helsinki Työympäristöseminaari Esittely / Presentation Tervetuloa työympäristöseminaariin Murikka-opistolle kokemaan ja oppimaan! Seminaarissa pureudutaan moniin eri työelämän turvallisuutta käsitteleviin aiheisiin luentojen ja pajatyöskentelyn merkeissä. Monipuolisen ohjelman lisäksi tiedossa... Murikka-opiston kurssit
20240513 / 1715558400Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Lisää kalenterimerkintä 2024-05-13 08:00:00 2024-05-17 16:00:00 Europe/Helsinki Työsuojelun peruskurssi Esittely / Presentation Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan... Murikka-opiston kurssit
20240520 / 1716163200Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2024-05-20 08:00:00 2024-05-24 16:00:00 Europe/Helsinki Työsuojelun peruskurssi Esittely / Presentation Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan... Murikka-opiston kurssit
20240520 / 1716163200Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2024-05-20 08:00:00 2024-05-24 16:00:00 Europe/Helsinki Työsuojelun peruskurssi Esittely / Presentation Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan... Murikka-opiston kurssit
20240520 / 1716163200Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2024-05-20 08:00:00 2024-05-24 16:00:00 Europe/Helsinki Fortsättningskurs i arbetarskydd del 1 Esittely / Presentation Kursen fördjupar de egna färdigheterna inom arbetarskyddet. Du lär dig mer om riskbedömning och utvecklande av säkerhetskulturen på arbetsplatsen. Du ansöker till... Arbetarskydd
20240530 / 1717027200Tapahtuman ajankohta
Teams-verkkotapaaminen
Lisää kalenterimerkintä 2024-05-30 08:00:00 2024-05-30 16:00:00 Europe/Helsinki Turvallisesti työpaikalla -kahvihetki Tule tekemään yhdessä turvallisempaa työpaikkaa Turvallisesti työpaikalla -kahvihetken merkeissä! Kahvihetki on avoin kaikille työturvallisuudesta kiinnostuneille. Tuokiossa käsitellään ajankohtaisia asioita, käydään läpi mitkä asiat työpaikoilla puhuttavat ja... Työsuojelu ja työympäristö
20240527 / 1716768000Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2024-05-27 08:00:00 2024-05-31 16:00:00 Europe/Helsinki Työsuojelun peruskurssi Esittely / Presentation Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan... Murikka-opiston kurssit
20240224 / 1708732800Tapahtuman ajankohta
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2024-02-24 08:00:00 2024-06-08 16:00:00 Europe/Helsinki Skolningsprogram för nya arbetarskyddsfullmäktige 2024/ Österbotten Esittely / Presentation Skolningsprogram för nya arbetarskyddsfullmäktige i Österbottens verksamhetsområde. Skolningsprogrammet innehåller fyra delar, varav 2 är skolning via Teams och sista delen är en... Arbetarskydd