Liitto työpaikallesi – mitä järjestäminen tarkoittaa?

Järjestäminen on paluuta ammattiliiton toiminnan juurille. Se on jäsenistön yhteistoiminnan ja yhteisen voiman löytämistä ja sen käyttämistä jäsenten työelämänlaadun parantamiseksi.

Liitto auttaa työntekijöitä järjestäytymään ja käyttämään perusoikeuksiaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Järjestämistyön periaatteena on että edunvalvontaa ei tehdä ihmisten puolesta, vaan heitä autetaan kehittymään osaaviksi ay-aktiiveiksi.

Työpaikan järjestämiskampanja tarkoittaa käytännössä sitä, että järjestäjän avulla:

  1. Kartoitetaan työntekijät eli laitetaan paperille työntekijät osastoittain ja työvuoroittain.
  2. Keskustellaan työntekijöiden ajatuksista liittyen siihen, miten työpaikasta tulisi kaikille parempi. Samalla mietitään, millaisia ajatuksia työnantajalla on ammattiliitoista.
  3. Löydetään työpaikan työntekijöistä heidät, jotka ovat sitoutuneet liiton toimintaan ja tehdään aktiivista jäsenhankintaa.
  4. Perustetaan työpaikalle työhuonekunta ja valitaan luottamushenkilöt yhdessä alueen ammattiosaston kanssa.
  5. Aloitetaan neuvottelut työnantajan kanssa työntekijöille tärkeistä asioista.
  6. Työnantajan kanssa saadaan aikaan toimiva neuvotteluyhteys ja malli yhteistoiminnalle. Työntekijät haluavat kehittää omaa työpaikkaansa ja osallistuvat liiton toimintaan työpaikalla.