Hyvä tietää lisäpäiväoikeudesta

Työntekijällä on oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin, kun hänen täydeltä lomanmääräytymisvuodelta (1.4.–31.3.) ansaitsemansa vuosiloma alittaa 24 päivää sairaudesta, tapaturmasta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi (vuosilomalaki 7a §).

Lisävapaapäivät eivät kerrytä uutta vuosilomaa. Jos työsuhde päättyy kesken lomanmääräytymisvuoden, lasketaan suhteellinen osuus 24 lomapäivästä. Oikeutta lisävapaapäiviin ei ole enää sen jälkeen, kun poissaolo on yhdenjaksoisesti jatkunut

yli 12 kuukautta. Osasairauspäivärahan aikana tehty osa-aikatyö ei katkaise yhdenjaksoisuutta.

Lisätietoa aiheesta löytyy täältä ja täältä.