Kesätyöntekijät saapuvat

Kesätyöntekijöiden perehdyttämistä kannattaa valmistella hyvissä ajoin ennen kesätyöntekijöiden saapumista. Kesätyöntekijät ovat usein opiskelijoita ja on mahdollista, että heillä ei ole käytännön työstä kovinkaan laajaa kokemusta.

Perehdytyksen alkuvaiheessa tulee painottaa koronaepidemian vaikutuksia työntekemiseen. Varsinaisen perehdytyksen ja työhön opastuksen yhteydessä on varmistettava tarvittavien työ- ja turvavarusteiden hygienia sekä riittävät turvavälit opastuksen aikana. Työturvallisuuskeskuksen sivulla on ohjeita koronaviruksen ennaltaehkäisyyn teollisuudessa.

Nuorten työntekijöiden osalta on huomioitava iän mukanaan tuomat rajoitteet, esimerkiksi vaarallisten töiden osalta. Työsuojeluviranomaisen sivuilta löytyvät kattavat ohjeet laki- ja asetuslähteiden kera.

Kesätyöntekijöille kannattaa aina tarjota ammattiliiton jäsenyyttä. Työssäoloehto kertyy jo esimerkiksi kahden kesän kesätöistä. Kemianteollisuuden ja palkansaajajärjestöjen oppaassa on ohjeita työpaikkojen harjoittelu- ja kesätyöntekijöiden vastaanottamiseen työpaikoille. Opasta voi soveltaa muillekin aloille huomioiden kyseisten alojen työehtosopimusten määräykset.

SAK:n sivuilla taas on paljon hyvää materiaalia kesätyöntekijöille.