Työelämää kehitetään

Teollisuusliiton työympäristötoiminnassa kehitetään työelämää eri tavoin. Työelämää pyritään kehittämään tukemalla työpaikoilla tehtävää työtä eritavoin. Tuemme työsuojeluvaltuutettuja heidän tehtävissään ja erilaisissa kysymyksissä. Pyrimme osaltamme parantamaan ja kehittämään TES-kirjauksia ja lainsäädäntöä. Osallistumme tutkimustoimintaan monien työelämähankkeiden kautta ja niiden pohjalta levitämme tietoa mahdollisimman laajasti. Työelämän kehittämistä tehdään erilaisissa ryhmissä, sekä Suomessa että kansainvälisesti yhteistyössä toimialojen, muiden liittojen eri alojen asiantuntijoiden sekä viranomaisten kanssa.

Työelämän kehittämme yhteistyössä SAK:n, muiden ammattiliittojen, valtionhallinnon, erityisasiantuntijoiden sekä viranomaisten kanssa, niin Suomessa kuin kansainvälisillä yhteistyöfoorumeilla.

Työympäristöpäivät

Teollisuusliiton työympäristöpäivien aikana työympäristöyksikön toimisijat jalkautuvat työpaikoille keskustelemaan työhön liittyvistä terveys- ja turvallisuusasioista. Lähetämme ennakkoon työpaikoille vierailupyynnön, sekä joitakin alustavia kysymyksiä liittyen työpaikkasi työsuojeluasioihin. Teemme yhteenvedon vastauksista täysin anonyymisti ja toimitamme oman yhteenvedon kyselyyn vastanneille työpaikoille. Voit lukea yhteenvedon tästä.

Mikäli haluat mukaan työympäristöpäivien tapaamiseen, ole yhteydessä aluetoimistoosi ja ilmoita työpaikkasi mukaan. Tarkoituksena on ensisijaisesti käydä alle 50 henkilön yrityksissä. Aluetoimistomme toimitsijat laativat listat alueesi työpaikoista, joihin pyrimme tulemaan vierailulle.

  • Tapaamme työpaikkojen luottamustehtävissä olevia henkilöitä, sekä työnantajan edustajia.
  • Tavoitteenamme on tutustua liittomme jäsenten työolosuhteisiin ja tavata jäsenistöämme.
  • Jaamme tietoa ja otamme vastaan palautteita missä voisimme yhdessä kehittyä vielä paremmiksi.