Työelämää kehitetään

Teollisuusliiton työympäristötoiminnassa kehitetään työelämää eri tavoin. Työelämää pyritään kehittämään tukemalla työpaikoilla tehtävää työtä eritavoin. Tuemme työsuojeluvaltuutettuja heidän tehtävissään ja erilaisissa kysymyksissä. Pyrimme osaltamme parantamaan ja kehittämään TES-kirjauksia ja lainsäädäntöä. Osallistumme tutkimustoimintaan monien työelämähankkeiden kautta ja niiden pohjalta levitämme tietoa mahdollisimman laajasti. Työelämän kehittämistä tehdään erilaisissa ryhmissä, sekä Suomessa että kansainvälisesti yhteistyössä toimialojen, muiden liittojen eri alojen asiantuntijoiden sekä viranomaisten kanssa.

Työelämän kehittämme yhteistyössä SAK:n, muiden ammattiliittojen, valtionhallinnon, erityisasiantuntijoiden sekä viranomaisten kanssa, niin Suomessa kuin kansainvälisillä yhteistyöfoorumeilla.