Nyt on hyvä suunnitella vuoden 2022 työympäristöön ja turvallisuuteen liittyvät ohjelmat, suunnitelmat sekä luettelot

Työsuojelutoimikunnan kokousten laitto kalenteriin jo hyvissä ajoin on keskeistä aikataulun laadinnassa. Lainsäädäntö on huono motivaattori päivityksille, siksi tässä kolme tulokulmaa ohjelmien päivityksiin

 1. Työpaikan sisäisen yhteistyön kehittäminen kaikilla tasoilla.
 2. Työympäristön, turvallisen – sekä terveellisen tekemisen varmistaminen
 3. Tuottavuuden parantaminen edellä mainituin keinoin

Vuosittain olisi hyvä tarkastaa seuraavien asiakirjojen ajantasaisuus:

 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Työn vaarojen selvittäminen ja riskien arvioinnit (myös psykososiaalisten ja kemiallisten tekijöiden osalta) sekä hallintatoimenpiteet aikataulutettuna
 • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • Tasa-arvosuunnitelma
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Meluntorjuntaohjelma ja tärinän torjuntaohjelma
 • Kemikaaliluettelo
 • ASA-rekisteri-ilmoitukset
 • Pelastussuunnitelma, suojelu- ja pelastautumisohjeet

Työpaikan sisäisen yhteistoiminnan samoin kuin työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön vaikuttavuutta, toimivuutta ja ajantasaisuutta kannattaa tarkistella aika ajoin. Ovatko työterveyshuollon sopimus ja toimintasuunnitelma ajan tasalla? Painottuvatko työpaikkaselvitykset oikein? Toimivatko varhaisen tuen malli ja päihdeohjelma hyvin?

Kalenteriin kannattaa varata ajat tapaturma- ja läheltä piti -ilmoitusten seurantaan ja niihin liittyen menettelytapojen pohdintaan, samoin ajat johdon turvallisuuskävelyille ja työhyvinvointikyselyille. Työsuojelun omaan kalenterivuoteen pitää aikatauluttaa myös ensiapuvälineiden, henkilösuojainten, koneiden ja laitteiden määräaikaistarkastukset ja -huollot sekä erilaisten ohjeiden yleinen tarkastelu.

Nyt on hyvin ajankohtainen esimerkiksi ASA-rekisteri (työssään syöpävaarallisille aineille ja menetelmille altistuvien rekisteri). ASA-rekisteröinnit on hoidettava maaliskuun loppuun mennessä.

Viestintä näyttää usein olevan työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin kunnollisen hoitamisen pahimpia kompastuskiviä. Viestintäkin hoituu säännöllisimmin ja vaivattomimmin etukäteen suunnittelemalla.