Puutuotesektorin vuodenvaihteen arkipyhäkorvaukset 2022–2023

Bioteollisuus ja mekaaninen metsäteollisuus

Bioteollisuudessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa arkipyhäkorvauksista sovitaan yrityskohtaisesti.

Hirsitaloteollisuus

Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuvalta ensimmäiseltä ja toiselta joulupäivältä, ja loppiaiselta arkipyhäkorvauksena 8 tunnin palkka keskituntiansion mukaan.

Jos itsenäisyyspäivä osuu työntekijän työpäiväksi, maksetaan palkka itsenäisyyspäivälain mukaan.

Puusepänteollisuus

Korvattavia arkipyhiä ovat muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi ja sunnuntaiksi osuvat ja työehtosopimuksella korvattavaksi sovitut arkipyhät. Tällainen päivä on nyt vuodenvaihteessa 2022–2023 vain loppiainen, jolta työntekijälle maksetaan kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan, mikäli työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti ennen arkipyhää vähintään yhden kuukauden.

Arkipyhäkorvauksen edellytyksenä on myös, että työntekijä on työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltävänä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan myös sellaisessa tapauksessa, että arkipyhä sattuu työntekijän vuosiloman ajaksi tai ajaksi, jolta työntekijälle maksetaan sairausajan palkkaa, tai alle kymmenen vuotta vanhan lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon ajalta.

Työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen myös niiltä arkipyhiltä, jotka sattuvat lomautuksen alusta luettuna 15 ensimmäisen kalenteripäivän ajalle.

Arkipyhänä työskentelystä maksetaan arkipyhäkorvauksen lisäksi sunnuntaityökorvaus ja mahdollinen ylityö- ja viikkolepokorvaus.

Jos itsenäisyyspäivä osuu työntekijän työpäiväksi, maksetaan palkka itsenäisyyspäivälain mukaan.