Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen

Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, ellei irtisanomisesta ole sovittu työsopimusta tehtäessä tai asiasta sovita erikseen työsuhteen aikana. Työnantaja voi purkaa määräaikaisen työsopimuksen, jos työntekijä rikkoo tai laiminlyö työsuhdevelvoitettaan olennaisesti.

Jos työntekijä irtisanoutuu, hänen on toimitettava irtisanoutumisilmoitus työnantajan edustajalle. Irtisanoutumista ei tarvitse perustella. Irtisanomisaikana työntekijän on tehtävä työnsä normaalisti ja hän saa tältä ajalta normaalin palkan.

Työnantajalla on oikeus työsopimuksen purkamiseen vain erittäin painavasta syystä, esimerkiksi jos työntekijä on laiminlyönyt työvelvoitteitaan tai myöhästellyt jatkuvasti. Kun työsuhde puretaan, päättyvät myös palkanmaksu ja työn suorittaminen välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Ennen kuin työnantaja voi irtisanoa tai purkaa työsopimuksen hänen on kuultava työntekijää asiassa. Yleensä edellytetään, että työntekijälle on annettu varoitus ennen kuin hänet voidaan irtisanoa.

Suurimmissa yrityksissä (yli 20 työntekijää) on käytävä yhteistoimintaneuvottelut (yt-neuvottelut) ennen kuin työnantaja voi irtisanoa henkilöstöä taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Lue lisää Yhteistoimintaoppaasta.

Irtisanomisajat

Irtisanomisajat, kun työntekijä irtisanoutuu, ovat

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta.
  • yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

Irtisanomisajat, kun työnantaja irtisanoo työntekijän, ovat

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden.
  • yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut vuodesta neljään vuotta.
  • kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut neljästä kahdeksaan vuotta.
  • neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut kahdeksasta kahteentoista vuotta.
  • kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kaksitoista vuotta.