Materiaalit ja kyselyt

Työsuojelukysely

Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto sekä Ammattiliitto Pro toteuttivat vuoden 2017 alussa yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja työsuojelutoimenpiteistä. Kysely tehtiin viidettä kertaa. Kyselyn avulla kartoitetaan työturvallisuuden kehitystä, tapaturmien määrää, ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä, keskeisimpiä työsuojeluongelmia sekä sitä, miten työsuojeluasiat työpaikoilla on organisoitu.

Autoalan työhyvinvointikysely

Kartoituksen toteuttaja on Autoalan työsuojelun työalatoimikunta TAT (Työturvallisuuskeskus, Autoalan Keskusliitto, Ammattiliitto Pro, Teollisuusliitto). Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa autoalan toimipaikkojen työhyvinvoinnin perusasioita ja antaa sitä kautta työpaikoille ja yrityksiin tietoa työmotivaation ja tuottavuuden kehittämiseksi. Työturvallisuuskeskus on kampanjan rahoittaja.

Rengasalan meluselvitys

Raportissa selvitetään rengastöissä ja pinnoituksessa syntyviä melulle altistumisia ja annetaan ohjeita melun hallitsemiseksi ja torjumiseksi.

Erimielisyysasiat ja oikeusapu

Oppaat

Työympäristö- ja sosiaaliturva-asioiden yksikön uutiskirjeet

Blogit Tekijä-verkkolehdessä