Materiaalit ja kyselyt

Työsuojeluvaalit

Työsuojelukysely

Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto sekä Ammattiliitto Pro toteuttivat vuoden 2017 alussa yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja työsuojelutoimenpiteistä. Kysely tehtiin viidettä kertaa. Kyselyn avulla kartoitetaan työturvallisuuden kehitystä, tapaturmien määrää, ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä, keskeisimpiä työsuojeluongelmia sekä sitä, miten työsuojeluasiat työpaikoilla on organisoitu.

Rengasalan meluselvitys

Raportissa selvitetään rengastöissä ja pinnoituksessa syntyviä melulle altistumisia ja annetaan ohjeita melun hallitsemiseksi ja torjumiseksi.

Työympäristö- ja sosiaaliturva-asioiden yksikön uutiskirjeet

Oppaat

Blogit Tekijä-verkkolehdessä

Häirintään puuttuminen

Erimielisyysasiat ja oikeusapu

Lisää materiaalia löydät Aineistot-sivuilta.