Kansainvälinen edunvalvonta

Teollisuusliiton kansainvälinen edunvalvonta on ammattiosastojen, työpaikkojen sekä liiton keskus- ja aluetoimistojen yhteistyötä, joka perustuu liiton strategian periaatteisiin. Kansainvälinen edunvalvonta on kansallisen edunvalvonnan rajat ylittävä ulottuvuus. Sen tavoitteena on turvata ja kehittää oikeudenmukaista ja turvallista työelämää Suomessa ja sen ulkopuolella. Tavoitteena on myös valvoa osaltaan teollisuuden toimintaedellytysten turvaamista maassamme. Kansainvälisen edunvalvonta voidaan jakaa kahteen osaan; eurooppalaiseen ja globaaliin edunvalvontaan

Eurooppalainen edunvalvonta

Euroopassa työelämän asiat ja lainsäädäntö rakentuvat yhä enenevässä määrin yhteiseurooppalaisena. Työelämää koskevan lainsäädäntöön tulee vaikuttaa silloin, kun asia on valmistelussa EU:n toimielimissä. Oli kyse standardeista, vapaasta liikkuvuudesta, rahoitusjärjestelmistä tai yritystukijärjestelmistä, niitä usein säännellään EU:n yhteisillä määräyksillä.

Yhdessä teollisuussektorin vahvan pohjoismaisen koordinaation kautta olemme mukana EU:ssa tapahtuvien työelämäasioiden vaikuttamisessa. Olemme jäseninä liitolle merkittävissä eurooppalaisissa organisaatioissa kuten esimerkiksi, Teollisuussektorin (iAE) ja Rakennus, -puusektorin (EFBWW) federaatioiden hallinnoissa tämän lisäksi liitto on jäsenenä palvelusektorin UNI Euroopassa sekä elintarvike ja maataloussektorin EFFAT:issa. Olemme mukana myös eurooppalaisten keskusjärjestöjen yhteisen järjestön EAY/ETUC toiminnassa SAK:n kautta. Nämä ovat tahoja, joilta EU:n instituutiot pyytävät lausuntoja valmistelussa oleviin asioihin.

Olemme myös EU:n aloitteesta käynnistetyissä sosiaalisen vuoropuhelun työryhmissä (sosiaalidialogi) useilla eri toimialoilla. Näissä keskusteluissa ovat mukana myös työantajajärjestöt, joten pääsemme osallistumaan suoraan eurooppalaiseen toimialojen sisäiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.

Globaali edunvalvonta

Pyrimme valvomaan osaltamme monikansallisten yhtiöiden toimintaa esimerkiksi kansainvälisten raamisopimusten kautta (GFA). Niitä neuvotellaan yhdessä kansainvälisten ammattisihteeristöjen (kuten IAG ja BWI, UNI, IUF) sekä monikansallisten yhtiöiden kanssa. Tällä hetkellä ko. puitesopimuksia on solmittu useita kymmeniä. Suomalaisista yhtiöistä sopimus on saatu aikaiseksi toistaiseksi vain yhteen monikansalliseen yhtiöön (Stora-Enso).

Teetämme tutkimuksia ja selvityksiä etenkin Suomessa pääkonttoriaan pitävien yhtiöiden toiminnasta eri puolilla maailmaa. Olemme Suomessa yhä enemmän osa maailmanlaajuista tuotantoketjua, jossa yrityksen eri osien toiminnot ovat toisiinsa sidoksissa. Teollisuusliiton mielestä kaikkien työntekijöiden tulee saada oikeudenmukaiset ja reilut työehdot ja olot, jotka pitävät sisällään myös elämiseen riittävän palkan.

Teemme myös työtä yritysvastuulain aikaansaamiseksi sekä kansallisesti että EU tasolla. Yritysvastuulainsäädännöllä on tarkoitus saada yritykset toteuttamaan huolellisuusvelvoitteensa koko tuotantoketjun kattavaksi. Yrityksissä tulee toteutua erityisesti työelämän perusoikeudet ja ympäristöön kohdistuvat velvoitteet. Lain velvoitteiden tulee olla globaalit.