Koulutusjaosto 2018–2023

Jaosto seuraa ja tekee aloitteita ammattiyhdistys- ja ammatillisen koulutuksen asioissa sekä seuraa koulutustoiminnan toimintaympäristössä tapahtuvaa kehitystä. Se seuraa ja arvioi Teollisuusliiton koulutusten toteutumista sekä osallistuu koulutustarjonnan suunnitteluun osana koulutuksen suunnittelujärjestelmää.

Liitosta vastaavana toimitsijana jaoston toimintaan osallistuu koulutussuunnittelija Sari Perkiö ja jaoston sihteerinä toimii koulutusyksikön sihteeri.

Jaoston jäsen

Toiminta-alue

Erkki Sinisalo Helsinki–Uusimaa
Sami Heikkinen Helsinki–Uusimaa
Miia Kelsey Varsinais-Suomi–Satakunta
Miika Leponiemi
Häme–Pirkanmaa
Sari Uusivirta Häme–Pirkanmaa
Virva-Mari Rask Häme–Pirkanmaa
Mika Mononen Kaakkois-Suomi–Savo-Karjala
Satu Saarelainen Kaakkois-Suomi–Savo-Karjala
Kirsi Vartiainen Kaakkois-Suomi–Savo-Karjala
Riitta Viljakainen (puheenjohtaja) Kaakkois-Suomi–Savo-Karjala
Ann-Louise Ormiskangas Vaasa–Keski-Suomi
Dennis Rönnkvist Vaasa–Keski-Suomi
Sanni Taipalus Vaasa–Keski-Suomi
Kaisa Myllylä Oulu–Lappi