Koulutusjaosto 2018–2023

Jaosto seuraa ja tekee aloitteita ammattiyhdistys- ja ammatillisen koulutuksen asioissa sekä seuraa koulutustoiminnan toimintaympäristössä tapahtuvaa kehitystä. Se seuraa ja arvioi Teollisuusliiton koulutusten toteutumista sekä osallistuu koulutustarjonnan suunnitteluun osana koulutuksen suunnittelujärjestelmää.

Liitosta vastaavana toimitsijana jaoston toimintaan osallistuu koulutussuunnittelija Sari Perkiö ja jaoston sihteerinä toimii koulutusyksikön sihteeri.

Jaoston jäsen

Toiminta-alue

Erkki Sinisalo Uusimaa
Sami Heikkinen Uusimaa
Miikka Leponiemi Etelä-Suomi
Miia Kelsey Lounais-Suomi
Marjo Hiltunen Itä-Suomi
Mika Mononen Itä-Suomi
Satu Saarelainen Itä-Suomi
Riitta Viljakainen (puheenjohtaja) Itä-Suomi
Sari Uusivirta Länsi- ja Sisä-Suomi
Virva-Mari Rask Länsi- ja Sisä-Suomi
Ann-Louise Ormiskangas Pohjanmaa
Dennis Rönnkvist Pohjanmaa
Sanni Taipalus Pohjanmaa
Tytti Pernu Pohjois-Suomi