Koulutusjaosto 2023–2028

Jaosto seuraa ja tekee aloitteita ammattiyhdistys- ja ammatillisen koulutuksen asioissa sekä seuraa koulutustoiminnan toimintaympäristössä tapahtuvaa kehitystä. Se seuraa ja arvioi Teollisuusliiton koulutusten toteutumista sekä osallistuu koulutustarjonnan suunnitteluun osana koulutuksen suunnittelujärjestelmää.

Liitosta vastaavana toimitsijana jaoston toimintaan osallistuu koulutussuunnittelija Sari Perkiö ja jaoston sihteerinä toimii koulutusyksikön sihteeri.

Jaoston jäsen

Toiminta-alue

Mika Mononen (puheenjohtaja) Itä-Suomi
Marika Ilola (varapuheenjohtaja) Lounais-Suomi
Pauliina Niskanen Uusimaa
Marjo Hiltunen Itä-Suomi
Petri Syrjälä Etelä-Suomi
Mervi Hokkanen Sisä-Suomi
Paula Järvinen Sisä-Suomi
Teemu Vartiainen Lounais-Suomi
Kati Kytömäki Pohjanmaa
Niklas Lento Pohjanmaa
Meerit Heimlander SIsä-Suomi
Kimmo Kärkkäinen Pohjois-Suomi
Ilkka Leutola Etelä-Suomi
Ari Saukkokoski Lounais-Suomi