Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Alta näet listauksen tutkimus- ja kehittämishankkeista, joissa Teollisuusliitto on mukana.

Hankkeen nimi

Kesto

Tutkimushanke / Kehittämishanke

Satakunnan teollisuuden
kasvuohjelma – Teollisuuspilotti
(HTR High Tech River)
2016–2019 Kehittämishanke
Työttömyysturvan kehittämishanke 2017–2019 Kehittämishanke
Kokemukset paikallisen sopimisen hyvistä käytänteistä ja esteistä teknologiateollisuudessa 7/2018–3/2019 Tutkimushanke
Tuottavuutta yhdessä 2018–2020 Kehittämishanke
Ammattitaitoa yhdessä – työyhteisö ja oppilaitokset tukemassa ammattiin oppijan sujuvia siirtymiä 2018–2020 Kehittämishanke
Digi Tutor -hanke 10/2017–03/2020 Kehittämishanke
Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin (Oppi-Va) 01/2017–01/2019 Kehittämishanke
Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia 2018–2020 Kehittämishanke
Responsible care 1995– Kehittämishanke
Hyvää Huomista 2010– Kehittämishanke
Biologinen torjunta kasvihuoneissa 2018–2020 Tutkimus- ja kehittämishanke
Factory2Fit: Developing the Factories of the Future 2016–2020 Kehittämishanke
Osaamispolkuja tulevaisuuteen -hanke (OSATA) 2016–2020 Kehittämishanke
IJDFIN -hanke 2017–2021 Tutkimushanke
Pirstoutuvatko työurat? -hanke 2018–2020 Tutkimushanke
Yhteen hitsattu porukka -hanke, muistitietokeruu 2020 Tutkimushanke
Työturvallisuuden hallinta 12 tunnin vuorojärjestelmässä – vireyden, turvallisuuskäyttäytymisen ja työympäristöaltisteiden väliset yhteydet pitkissä työvuoroissa 2019–2021 Tutkimushanke
Kestävä keikkatyö -hanke, keikkahenkilöstön työhyvinvointia, työturvallisuutta, työterveyttä ja tuottavuutta kehitetään yhdessä 1/2020–3/2023 Kehittämishanke
Puupölylle altistuminen ja sitova raja-arvo – tiedottamisen vaikutus 9/2020–3/2023 Tutkimushanke
Turvallisuusjohtamisen
kehittäminen tiedon louhinnalla
AI Safety
9/2020–3/2022 Kehittämishanke