Enemmän kuin numero tilastoissa –
Jäsentutkimus 2020

5. Elämäni on nyt täällä, missä viihdyn ja olen

Teollisuusliiton jäsenkyselystä selviää jäsenten nykyinen kotikunta ja työskentelypaikkakunta sekä muuttohalukkuus. Tässä luvussa keskitytään alueisiin ja asuinpaikkoihin, mikä niissä kutakin miellyttää ja harmittaa sekä minkälaisia eroja alueellisesti löytyy. Liikkuvuudesta ja muuttamisesta kerrotaan tarkemmin kuudennessa Liian monta muuttoa takana -luvussa.

Jäsenkyselyn tuloksista nousee esiin se, että osa vastanneista jäsenistä (N= 13 366) tuntee suurta kotiseuturakkautta. Kiintymys voi kohdistua maakuntaan, kotikuntaan, kylään tai kotitaloon. Kukin kokee kiinnittymisensä tavallaan. Asuinalue tuntuu eniten omalta, kun työtä ja koulutusta on saatavana ja sosiaalinen verkosto toimii tukena itselle ja perheelle.

Tutkimusten mukaan suomalaisista enemmistö jää asumaan kotiseudulleen. Noin puolella suomalaisista kotipaikkakunta on se, jossa on syntynyt. Kiinnittyminen kotiseudulle on ollut vahvinta maakunnista Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Tästä on viitteitä myös Teollisuusliiton jäsenkyselyssä, jossa tiedusteltiin, mikä estää sinua muuttamasta muualle. Vastauksia avokysymykseen saatiin 1 157 jäseneltä.

Uudellamaalla koko ikänsä asuneet teollisuusliittolaiset kertovat: ”Täällä olen kasvanut lapsesta asti, enkä osaisi kuvitella asuvani muualla” (N 1994 kemia) ja ”Olen koko elämäni asunut samalla paikkakunnalla ja aion pysyä loppuelämäni täällä” (M 1992 kemia). Kotiseutu on toki rakas muillekin. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa asuva tietää haluavansa ”asua synnyinseudullaan” (N 1989 erityis). Savon syvyyksissä asuva puolestaan piirtää elämänkaarensa muutamalla sanalla: ”Täällä syntynyt, tänne kuolen” (M 1965 erityis).

Tutkimusten mukaan asuinpaikkaan kiinnittyminen on tyypillistä työväenluokalle ja maanviljelijöille. Teollisuusliittolaiset pitää paikoillaan omistusasunto, oma ja puolison työ, lasten koulut ja kotipaikkakunnan palvelut. Maajussin morsian kertoo, että ”mies ei jätä maataloutta, joten olemme sidottuja paikkakuntaan” (N 1979 tekno). Monet haluavat olla lähellä vanhempiaan tai lapsenlapsiaan. Osa vastaajista kertoo myös hoitavansa läheisiään. Usealla on myös metsää tai viljelysmaata, josta saa osan toimeentulostaan. (Ks. liiton jäsenten kotiseudut 2019.)

Syyt kotiseudulle jäämiseen tai uudelle seudulle kiinnittymiseen ovat tietenkin yksilöllisiä. On vetäviä ja alueelle kiinnittäviä syitä, joista tavallisimmat liittyvät omistusasumiseen, työhön ja sosiaaliseen verkostoon. Muualle lähtemiseen ei ole syytä, jos asiat ovat kunnossa ja viihtyy kotipaikallaan.

Esimerkiksi ahvenanmaalaiset duunarit toteavat: ”Trivs där jag bor” (M 1956 tekno) ja ”Jag trivs där jag är” (M 1992 kemia). Tyytyväisyyden voi lukea myös tämän viidennen luvun otsikosta, jossa viisikymppinen stadilainen toteaa tyhjentävästi: ”Elämäni on nyt täällä missä viihdyn ja olen. En nyt ainakaan muualle halua” (M 1965 erityis).

Metsuri Tarmo Kyllönen harvennustyössä Parikkalassa. KUVA: Sami Perttilä

Juurevuus muutakin kuin juurileipää

Vaan mikä onkaan se viihtymisen resepti. Ainakin ne juuret, jotka antavat voimaa ja pitävät paikoillaan. Jäsenkyselyn vastauksissa kerrotaan monella tavoin juurevuudesta. Se tarkoittaa pysyvyyttä ja vahvaa kiintymistä. Sitä, että kasvaa kiinni tiettyyn alueeseen, paikkakuntaan, kylään tai taloon. Pysyvimmillään se on suvun ja perheen paikka, jonne synnytään, jossa asutaan ja tehdään töitä sukupolvesta toiseen.

Esimerkiksi Satakunnassa asuva kolmekymppinen tietää paikkansa: ”Synnyinpaikka on aina se, missä asun pysyvästi” (M 1994 puu). Karhulinnaa ei jätetä! Yhtä lailla Savossa asuvat tunnustavat kiintymyksensä: ”Asun samalla paikalla jo kolmannessa polvessa, en usko, että täältä osaisi pois lähteä” (M 1987 kemia) ja ”Olen kiintynyt kotikylääni” (N 1971 tekno). Halua tai tarvetta lähteä muualle ei ole.

Kokemus juurtumisesta jonnekin voi olla vahva, ollaan sitten lappilaisia, pohjalaisia tai karjalaisia. Tällöin oma identiteetti muodostuu murteen ja tapojenkin osalta osin paikalliseksi. Juurevuus, me-tunne ja kuuluminen johonkin on parhaimmillaan erittäin hieno asia.

Syystä tai toisesta mukava me-tunne voi kääntyä ikäväksi nurkkakuntaisuudeksi. Ajattelutapa voi johtaa vieraan pelkoon, jolloin kaikki lähiporukasta poikkeava on outoa. Vieras on paitsi pelottavaa myös vieroksuttavaa. Pahimmillaan kyse voi olla ja arjen rasismista, jota ennakkoluulot ruokkivat.

Johanna Mäkinen tarkastaa kangasta Marimekon tehtaalla Helsingissä. KUVA: Sami Perttilä

Juurettomuuden pelko

Kotiseuturakkaus tarkoittaa pysyvyyttä ja luo turvallisuutta. Oli ikä mikä tahansa, moni jäsenkyselyyn vastannut kertoo saman kuin nuori metallialan työntekijä: ”Ei kiinnosta muuttaa tutusta paikasta mihinkään” (M 1985 tekno). Kotipaikkakunnan vaihtamista estävät ”pelko muuttaa ns. tyhjän päälle eri paikkakunnalle ilman sosiaalista verkostoa” (N 1999 tekno) ja tunne siitä, että ”outoon ei hypätä” (M 1960 tekno).

Juurevuuden vastakohtana olevaa juurettomuutta pidetään kielteisenä asiana: ”Koti on koti, juurettomat muuttaa koko ajan, ketkä ei välitä mistään mitään” (M 1984 kemia). Juurettomuus merkitsee sitä, ettei ole kiinnittynyt aloilleen.

Juurettomuus haiskahtaakin joltakin epäilyttävältä, köyhyydeltä ja kurjuudelta, kiertolaiselämältä ja mieron tieltä. Kyse voi olla muustakin. Nimittäin pelosta ja silkasta muutosvastaisuudesta. Tottumuksesta pysytään huonossa avioliitossa tai kurjassa työpaikassa. Valittamaankin totutaan, kun ei muutakaan ilmene tai ei jaksa ajatella vaihtoehtoja. Joku vastanneista toteaa, että poislähtemisen syynä on ”laiskuus” (M 1991 tekno).

Monilla voi herätä tunne siitä, ettei ole oikeassa paikassa tekemässä oikeita asioita. Silloin voi nousta tarve nostaa kytkintä ja vaihtaa maisemaa. Muutokset jännittävät, tuottavat uudessa tilanteessa epävarmuutta ja rahaakin voi palaa turhan paljon.

Levottomuus voi liittyä nuoruuteen tai elämän murroskohtiin, jolloin etsitään uusia ratkaisuja. Elämänvaiheet vaikuttavat ratkaisuihin, kuten pohjoisessa asuva toteaa: ”Olen reissuni käynyt nuorempana, nyt olen pysyvästi lapsuudenkodissani täällä Lapissa” (M 1964 erityis).

Tilastokeskus luokittelee kunnat kolmeen ryhmään

  1. Kaupunkimainen kunta: Taajamissa asuu vähintään 90 prosenttia kunnan väestöstä tai kunnan suurimmassa taajamassa asuu vähintään 15 000 kuntalaista.
  2. Taajaan asuttu kunta: Taajamissa asuu 60–89 prosenttia kunnan väestöstä tai kunnan suurimmassa taajamassa asuu 4 000–14 999 kuntalaista.
  3. Maaseutumainen kunta: Kaikki muut kunnat, joissa vähemmän väkeä taajamissa kuin kahdessa edellisessä.

Tämä malli on eräänlainen karvalakkimalli, kuitenkin riittävä tässä. Jäsenkyselyyn vastanneista teollisuusliittolaisista yli puolet (61 %) asuu kaupungeissa. Viidennes (22 %) taajaan asutuissa kunnissa ja reilu kuudesosa (17 %) maaseutumaisissa kunnissa.

Suomen asuinalueista voidaan erottaa kaupungeissa ydin ja ulompi kaupunkialue sekä kaupungin kehysalue, jonka ulkopuolella on maaseutua. Maaseudulla on paikalliskeskuksia, kuten pikkukaupunkeja ja suurempia kirkonkyliä. Maaseutu voi olla ydinmaaseutua ja kaupungin lähellä olevaa maaseutua, joissa asuu väkeä tiheämmin. Harvaan asutulla maaseudulla on enimmäkseen metsää ja vesistöä.

Tomasz Dojke valmistaa maalipensseleitä Sokevan tehtaalla Vantaalla. KUVA: Sami Perttilä

Kaupungit ja maaseutu

Asuinmaakunnan ja -alueen lisäksi on jäsenkyselyn vastauksissa (N=13 366) havaittavissa kahdenlaista muuta jakolinjaa, joiden avulla teollisuusliittolaiset hahmottavat olemistaan, valintojaan ja tekemistään. Ensimmäinen, vahvempi jakolinja menee kaupungin ja maaseudun välillä.

Teollisuusliiton jäsenkyselyyn vastanneet sijoittuvat asumaan erilaisiin kuntiin näin:

Aika selvästi ollaan joko kaupunkilaisia tai maalaisia. Ja ylpeitä siitä. Taajamaa ei mielletä kuntatyypiksi, siksi voidaankin puhua pikkukaupungeista ja kirkonkylistä. Kaupungeista kolme on ylitse muiden:

Stadin ihanuudesta ollaan tietoisia: ”En halua asua muualla kuin Helsingissä” (N 1960 erityis), ”Helsingissä kaikki on lähellä ja olen koko ikäni asunut Hesassa” (M 1975 tekno) ja ”Stadissa on hyvä asua” (M 1965 tekno)
Pirkanmaalta kajahtaa rakkaudentunnustus: ”Tampere on Suomen paras kaupunki. Täältä ei ihminen halua pois” (N 1991 erityis), ”Viihdyn Tampereella, en halua asua muualla” (M tekno 1976), ”Tampere teollisuuskaupunki, täältä ei vaan voi lähtee mihinkään, kun alan hommia ajattelee” (M 1983 tekno)
Varsinais-Suomessa tiedetään, missä Aura virtaa ja ravitsee: ”Turust ikinä pois” (M 1963 kemia), ”Tahdon asua nykyisessä kaupungissa, uusi omistusasunto” (N 1994 erityis) ja ”Turku yksi maailman parhaita paikasta asua. Ei kannatta lähteä pois edes, vaikka kuolisi nälkään” (M 1969 erityis)

Kiinnittyminen suurempiin kaupunkeihin on vahva. Helsingissä asuva toteaa, että ”haluaa asua kaupungissa, missä on elämää” (N 1964 kemia). Tampereella asuva kertoo viihtyvänsä ”nykyisessä asuinpaikassani enkä halua asua ainakaan pienellä paikkakunnalla” (M 1979 tekno). Turkuun kotiutunut sanoo, ettei ”pystyisi muutamaan takaisin pienempään kaupunkiin” (M 1996 tekno).

Jäsenkyselyn mukaan yleisimmin teollisuusliittolainen asuu kaupungissa Helsingissä ja Uudellamaalla. Maaseudulla puolestaan asutaan eniten Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Savossa, Kanta-Hämeessä ja Karjalassa.

Jos kaupunkilaisuus istuu tiukassa, vastaavasti ollaan maalaisia henkeen ja vereen. Monet teollisuusliittolaiset tietävät tasan tarkkaan, miksi haluavat asua maaseudulla. Monet ovat kiinnittyneitä omaan kotitilaan, joka tarjoaa sivutoimeentulon tai on muuten henkisesti tärkeä itselle.

Tarkastaja Hannu Mehtovuori Moventaksen tehtaalla Jyväskylässä. KUVA: Sami Perttilä

Perustelut maalla asumiselle eivät enempiä selityksiä kaipaa:

”En viihdy kaupungissa. Kerrostalo- ja rivitaloasunnossa ei tekemistä, jota kaipaan koko ajan.” (M 1967 puu)
”En halua muuttaa pois metsän keskeltä.” (M 1982 tekno)
”Pidän maaseudun rauhasta.” (N 1971 puu)
”Olen asunut maalla melkein aina. En osaa kaupunkiin muuttaa.” (M 1981 puu)
”Maalla on mukavaa.” (N 1980 tekno)

Maaseudulla asuvat teollisuusliiton jäsenkyselyyn vastanneet ovat vanhempia kuin kaupungissa asuvat. Maalla asuvien koulutustaso hieman muita matalampi, kuudesosalla ei ole ammatillista koulutusta. Tämä voi liittyä myös ikään, kun töitä on riittänyt ilman ammattitutkintoakin. Maaseudulla asuvilla tulot jäävät kaupunkilaisia pienemmiksi, ei pysytä säästämään vaan kaikki tulot menevät kuluihin. Kaupunkilaiset puolestaan saavat useammin asumistukea, mikä liittyy asumisen kalleuteen. Merkittävin ero maaseudun ja isompien kaupunkien välillä on työpaikkojen koko.

Teollisuusliiton jäsenten työpaikan koko ja asuinpaikkakunta

Jäsenkyselyyn vastanneiden (N= 10 989) työ- ja kotipaikkatiedot kertovat, että työpaikkojen koon ja kuntatyypin välillä on yhteys. Kaupungeissa asuvat liitonmiehet ja -naiset työskentelevät yleisimmin (38 %) kaikkein suurimmissa työpaikoissa. Sen sijaan maaseudulla asuvien työt tehdään tyypillisimmin pienissä (35 %) tai keskisuurissa (42 %) työpaikoissa.

Virallinen jaottelu erilaisiin kuntatyyppeihin on monisyinen. Jotkut kaupungit voivat paikoin olla kovin maaseutumaisia mutta silti kaupunkeja. Esimerkiksi Tampereen kaupungin alue on laaja ja pääosin harvaan asuttua maaseutua, sanoisi turkulainen. Tilastokeskus luokittelee sen kaupunkimaiseksi kunnaksi asuintaajamien tiheyden perusteella, joten nenilleen saisi turkulainen. Kuntaliitokset ovat muuttaneet kuntakokoa ja väestömääriä.

Suvi Peltola käsittelee sorvattua viilua Mahoganyn tehtaalla Lohjalla. KUVA: Sami Pertiilä

Itä-länsi ottelu meneillään

Toinen jakolinja leikkaa maan vinosti kahtia länteen ja itään. Tämä raja on monesta tuttu. Se on imelän ja happaman raja sekä murreraja, joka jakaa saunojat vihtojiin ja vastojiin. Se on tutkimusten mukaan myös terveysraja, sillä idässä perimä altistaa esimerkiksi sepelvaltiotautiin ja mielenterveysongelmiin yleisemmin kuin lännessä. Tämä rajan on myös nykyinen väestön muuttoraja. Tästä tarkemmin jäsentutkimuksen kuudennessa luvussa.

Etelä ja länsi mielletään omaksi alueekseen, jossa suurimpana kasvukeskuksena hohtelee pääkaupunkiseutu. Siellä ei erityisemmin katsella rajan taa pohjoiseen tai kaivata itään. Ei, jollei itsellä ole paluumuutto mielessä ja halu vaihtaa farkut verkkarihousuun. Tai sitten citymaalainen elämäntapa. Citymaalainen asuu sekä kaupungissa että maalla, ja joskus nämä asuinpaikat voivat olla kovinkin etäällä toisistaan.

Pohjoinen ja itä taas kuuluvat luonnonvarojen hallintapiiriin kultakaivoksineen ja vihreine kultineen. Suurimmat etelän ja lännen kasvukeskukset saavat pohjoisen ja itäisen Suomen väeltä tuomionsa: eipä juuri kiinnosta. Joten vaikka joutuisi laulamaan nälkämaanlaulua, kun työtä ja toimeentuloa ei löydy, pois ei lähdetä mielellään.

Esimerkiksi Kainuussa asuva toteaa haluttomuuden muuttoon napakasti näin: ”Isossa kaupungissa ei viihdy” (M tekno 1996). Pohjois-Karjalassa asuvat ajattelevat samoin: ”Etelä-Suomeen en suostu muuttamaan milloinkaan. En voi sietää” (M 1969 tekno) ja ”Asun parhaassa paikassa maailmassa!” (M 1979 puu). Samaa mieltä on Keski-Suomessa asuva: ”Pääkaupunkiseudulle en lähtisi.” (N 1967 puu).

Myös Lapissa asuvat tietävät varmasti, että ei ”haluta asua ruuhka-Suomessa” (M 1973 tekno). Muut kertovat tarkemmin miksi haluavat jäädä: ”Lapin luonto ja lyhyt matka tunturilappiin” (N 1990 tekno), ”Paikan rauhallisuus” (M 1964 erityis) ja ”Omistan peltoa ja metsää asuinpaikkani läheltä.” (N 1988 tekno).

Linja-asentaja Jani Rajala Orionin lääketehtaalla Turussa. KUVA: Sami Perttilä

Tulevaisuus ja huolenaiheet

Jäsenkyselyssä tiedusteltiin tulevaisuuteen liittyviä huolia ja murheita kaksivaiheisella kysymyksellä. Jäseniä pyydettiin miettimään omaa tulevaisuuttaan ja työuraansa siltä kantilta, mikä häntä itseä niissä eniten huolestuttaa.

Jäsenten vastauksissa (N=13 421) korostuvat tietyt asiat ylitse muiden. Kaikkia vastauksia kun tarkastelee, niin eniten huolestutti työehtojen heikkeneminen (44 %) ja työn riittävyys (29 %). Selvästi vähemmän kaikkia vastaajia huolettivat globaalit muutokset (12 %), työnteon muutokset (9 %) ja osaamisen riittävyys (6 %).

Kun tarkastellaan työehtojen heikkenemiseen liittyviä asioita tarkemmin, eniten eli neljäsosaa vastanneista huolestuttaa matala palkkataso ja viidesosaa töiden löytyminen kotikunnasta. Eroa eri kuntatyypeissä asuvien välillä ei juurikaan ole.

Jäsentutkimushankkeen toteutus

Tekstit: Anu-Hanna Anttila
Valokuvat: Sami Perttilä
Grafiikka: Sole Lätti, Veli-Pekka Heino ja Jonne Kivinen
Sivun toteutus: Jonne Kivinen
Kyselyn toteutus: Anu-Hanna Anttila, Veli-Pekka Heino ja Jukka Saviluoto

Jäsentutkimusta koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttilaan, [email protected]

Palaa Jäsentutkimus 2020 -sivulle