Teollisuusliiton koulutustoiminta

Teollisuusliiton koulutustoiminta koostuu ammattiyhdistyskoulutuksesta ja ammatillisen koulutuksen edunvalvonnasta.

Ammattiyhdistyskoulutus

Ammattiyhdistyskoulutuksen tavoitteena on tuottaa osaamista liiton luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiosastojen aktiivien tarpeisiin. Koulutuksessa huomioidaan muun muassa ruotsinkielisten jäsenten, liiton tasa-arvotyön sekä nuoriso-, nais- ja kulttuuritoiminnan tarpeet.

Ammattiyhdistyskoulutus on valtakunnallista työnantajan tukemaa koulutusta, joka kuuluu liiton järjestökoulutuksen piiriin. Teollisuusliitto järjestää ammattiyhdistyskoulutusta liiton opistossa Murikassa Tampereella ja Murikan sivutoimipisteessä Helsingissä.

Lisäksi liitto järjestää valtakunnallista viikonloppukoulutusta ja liiton toiminta-alueiden tarpeista lähtevää lyhytkestoista aluekoulutusta. Perinteisen lähiopetuksen lisäksi järjestetään liiton organisoimaa verkkokoulutusta.

Ammatillisen koulutuksen edunvalvonta

Edunvalvonnan tavoitteena on turvata ammatillisen koulutuksen korkeatasoiset opiskelumahdollisuudet jäsenten työurien eri vaiheissa.

Ammatillisen koulutuksen edunvalvontaan kuuluu monitasoista, aktiivista ja asiantuntevaa vaikuttamista ja vuorovaikutusta muun muassa keskusjärjestössä, opetusviranomaisissa, oppilaitoksissa ja erilaisissa työryhmissä. Myös yksittäisten jäsenten neuvonta, yhteistyö liiton sektoreiden, ammattiosastojen ja luottamusmiesten kanssa on osa edunvalvontaa. Tärkeimpiä vaikutuskanavia opetushallinnon kanssa ovat osaamisen ennakointifoorumit ja työelämätoimikunnat. Yhteistyötä tehdään myös työpaikkojen, oppilaitosten ja työnantajien kanssa.