Bioteollisuuden koulutussopimuksen mukaiset kurssit

Alalla neuvotellaan yrityskohtaiset työehtosopimukset ja koulutussopimukset.