Murikka-opisto kouluttaa jäseniämme

Teollisuusliiton ylläpitämä Murikka-opisto kehittää, tuottaa ja markkinoi aikuiskoulutusta teollisuuden työelämän, työntekijöiden edunvalvonnan ja työyhteisöjen tarpeeseen.

Murikka sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Näsijärven kupeessa, Tampereen Teiskossa. Opiston rinnalla toimii hotelli- ja ravintolatoiminnasta vastaava Murikanranta.

Murikka-opisto

Varmista onko kurssilla tilaa

Tarkista aina ennen ilmoittautumista, onko kurssilla vielä tilaa klikkaamalla kurssin nimestä ja edelleen seuraavan sivun linkistä Murikan kotisivuille. Jokaisen kurssin kohdalta löytyy tieto, onko kurssilla vielä tilaa vai onko se jo täynnä.

HUOM!

Kehitämme liiton tapahtumakalenterin toiminnallisuutta, jonka vuoksi suurinta osaa alkuvuoden koulutuksista ja tapahtumista ei ole liiton sivuilla näkyvään kalenteriin lisätty. Koulutukset löydät kuitenkin tästä linkistä.

 

Murikka-opiston kurssit

Tapahtuma
Aika
Paikka
20230320 / 1679270400Tapahtuman ajankohta
Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-03-20 08:00:00 2023-03-24 16:00:00 Europe/Helsinki Työsuojelun jatkokurssi 1. vko Esittely / Presentation Kurssi syventää peruskurssilla hankittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että osallistujat kykenevät soveltamaan tietoa omaan työympäristöönsä. Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.... Murikka-opiston kurssit
20230324 / 1679616000Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-03-24 08:00:00 2023-03-26 16:00:00 Europe/Helsinki Naiset toimijoina Esittely / Presentation Kurssilla pohditaan naisten näkökulmasta, miten yhteiskunta ja työelämä ovat kehittyneet. Mietitään myös, miten kehitys näkyy tämän päivän naisten arjessa ja miten siihen... Murikka-opiston kurssit
20230327 / 1679875200Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-03-27 08:00:00 2023-03-31 16:00:00 Europe/Helsinki Työsuojelun jatkokurssi 1. vko Esittely / Presentation Kurssi syventää peruskurssilla hankittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että osallistujat kykenevät soveltamaan tietoa omaan työympäristöönsä. Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.... Murikka-opiston kurssit
20230327 / 1679875200Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-03-27 08:00:00 2023-03-31 16:00:00 Europe/Helsinki Luottamusmiesten peruskurssi Esittely / Presentation Peruskurssi on luottamusmiesten koulutuksen aloitusjakso, jolle on syytä osallistua heti luottamusmiesuran alussa. Kurssi antaa tietoa siitä, mitä ovat luottamusmiesten tehtävät, oikeudet ja... Murikka-opiston kurssit
20230411 / 1681171200Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-11 08:00:00 2023-04-13 16:00:00 Europe/Helsinki Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi Esittely / Presentation Kurssi antaa perusvalmiudet osallistua vaarojen selvittämiseen ja riskien arviointiin työpaikalla. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat... Murikka-opiston kurssit
20230123 / 1674432000Tapahtuman ajankohta
Omalla toiminta-alueella
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-01-23 08:00:00 2023-04-14 16:00:00 Europe/Helsinki Järjestäjäharjoittelu Esittely / Presentation Järjestäjän kolmen kuukauden harjoittelu sisältää lisäksi kenttätyötä oman alueen järjestämistiimissä. Kurssit kuuluvat järjestötuen piiriin Kohderyhmä / Målgrupp Järjestötoimijat, Aktiivit Sisältö / Innehåll... Murikka-opiston kurssit
20230413 / 1681344000Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-13 08:00:00 2023-04-14 16:00:00 Europe/Helsinki EWC-peruskurssi Esittely / Presentation Kurssilla tutustutaan siihen, mitä on EWC-toiminta. EWC on lyhenne sanoista European Works Council, eli eurooppalainen yritysneuvosto. Neuvosto pitää perustaa, jos konsernilla on... Murikka-opiston kurssit
20230413 / 1681344000Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-13 08:00:00 2023-04-14 16:00:00 Europe/Helsinki Järjestäjä, arviointi ja päätös Esittely / Presentation Järjestäjäharjoittelun päätös ja arviointi: Toteutetaan työpaikan järjestämiskampanja järjestämistoimitsijan ohjauksessa. Kohderyhmä / Målgrupp Järjestötoimijat, Aktiivit Sisältö / Innehåll Koulutuspaikka / Utbildningsplats Murikka-opistoKuterintie 22634260... Murikka-opiston kurssit
20230412 / 1681257600Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-12 08:00:00 2023-04-14 16:00:00 Europe/Helsinki Nuorisotoiminta tutuksi Esittely / Presentation Kurssi antaa avaimet aktiiviseen toimintaan ammattiosastossa tai osaston nuorisojaostossa. Se sisältää käytännön harjoituksia esiintymistaidoista tapahtumien järjestämiseen. Kurssi on suunnattu alle 36-vuotiaille teollisuusliittolaisille.... Murikka-opiston kurssit
20230412 / 1681257600Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-12 08:00:00 2023-04-14 16:00:00 Europe/Helsinki Hyvinvointi työyhteisössä Esittely / Presentation Kurssilla perehdytään työhyvinvoinnin käsitteeseen ja saadaan uusia näkökulmia työelämän laadulliseen kehittämiseen. Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona. Kohderyhmä / Målgrupp Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt... Murikka-opiston kurssit
20230417 / 1681689600Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-17 08:00:00 2023-04-19 16:00:00 Europe/Helsinki Jakajien täydennyskurssi Esittely / Presentation Kurssin tavoitteena on luottamushenkilöiden tes-osaamisen parantaminen. Kurssin sisältö tarkentuu ja kohdentuu ajankohtaisiin asioihin. Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona. Kohderyhmä / Målgrupp... Murikka-opiston kurssit
20230417 / 1681689600Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-17 08:00:00 2023-04-21 16:00:00 Europe/Helsinki Luottamusmiesten jatkokurssi 1. vko Esittely / Presentation Kahden viikon jatkokurssilla kehitetään ja syvennetään osaamista sekä harjoitellaan uusia taitoja. Kurssilla tehdään paljon harjoituksia, jotka lisäävät osaamista tehokkaasti ja monipuolisesti. Kesto... Murikka-opiston kurssit
20230417 / 1681689600Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-17 08:00:00 2023-04-21 16:00:00 Europe/Helsinki Luottamusmiesten peruskurssi Esittely / Presentation Peruskurssi on luottamusmiesten koulutuksen aloitusjakso, jolle on syytä osallistua heti luottamusmiesuran alussa. Kurssi antaa tietoa siitä, mitä ovat luottamusmiesten tehtävät, oikeudet ja... Murikka-opiston kurssit
20230424 / 1682294400Tapahtuman ajankohta
Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-24 08:00:00 2023-04-28 16:00:00 Europe/Helsinki Työoikeus Esittely / Presentation Kurssi antaa kokonaiskuvan työelämän oikeudellisista kysymyksistä ja syventää työoikeudellista ajattelua. Luottamusmiesten tai työsuojelun perus- ja jatkokurssit sekä pitkäaikainen kokemus luottamustehtävistä ovat hyvä... Murikka-opiston kurssit
20230424 / 1682294400Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-24 08:00:00 2023-04-28 16:00:00 Europe/Helsinki Luottamusmiesten peruskurssi Esittely / Presentation Peruskurssi on luottamusmiesten koulutuksen aloitusjakso, jolle on syytä osallistua heti luottamusmiesuran alussa. Kurssi antaa tietoa siitä, mitä ovat luottamusmiesten tehtävät, oikeudet ja... Murikka-opiston kurssit
20230502 / 1682985600Tapahtuman ajankohta Ei tekno, Ei tekninen huolto ja kunnossapito
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-02 08:00:00 2023-05-04 16:00:00 Europe/Helsinki Toimivat ja terveelliset työajat Esittely / Presentation Kurssilla tutustutaan lakeihin ja sopimuksiin, jotka sääntelevät työaikaa. Lisäksi perehdytään siihen, miten luodaan toimivia ja terveellisiä työaikamalleja. Ei tekno, Ei tekninen huolto... Murikka-opiston kurssit
20230504 / 1683158400Tapahtuman ajankohta
Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-04 08:00:00 2023-05-05 16:00:00 Europe/Helsinki Työturvallisuuskorttikurssi Esittely / Presentation Työturvallisuuskortti on kehitetty työturvallisuuden ja siihen liittyvän yhteistoiminnan parantamiseksi työpaikoilla. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta monet yritykset edellyttävät sitä alihankkijoidensa työntekijöiltä. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin... Murikka-opiston kurssit
20230502 / 1682985600Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-02 08:00:00 2023-05-05 16:00:00 Europe/Helsinki Teknologiateollisuuden palkka- ja työsuhdekurssi Esittely / Presentation Kurssilla perehdytään siihen, miten palkkaperusteet määräytyvät teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaan, sekä käydään läpi työehtosopimuksen erityispiirteitä. Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona. Kohderyhmä /... Murikka-opiston kurssit
20230508 / 1683504000Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-08 08:00:00 2023-05-10 16:00:00 Europe/Helsinki The rules of working life in English – Työelämän pelisäännöt englannin kielellä Esittely / Presentation The aim of the course is to get acquainted with Finnish society and the labor market through lectures, discussions and exercises. Focus... Murikka-opiston kurssit
20230510 / 1683676800Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-10 08:00:00 2023-05-12 16:00:00 Europe/Helsinki Kemialliset tekijät työpaikalla – työsuojelun täydennyskurssi Esittely / Presentation Kurssi syventää työsuojeluhenkilöstön tietoja teollisuuden työpaikoilla esiintyvistä kemiallisista tekijöistä ja niiden aiheuttamien riskien arvioinnista ja hallinnasta. Huom. Kurssin sisältö on sama kuin... Murikka-opiston kurssit
20230508 / 1683504000Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-08 08:00:00 2023-05-12 16:00:00 Europe/Helsinki Työsuojelun peruskurssi Esittely / Presentation Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan... Murikka-opiston kurssit
20230515 / 1684108800Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-15 08:00:00 2023-05-17 16:00:00 Europe/Helsinki Kaivosalan täydennyskurssi Esittely / Presentation Kurssi kehittää osanottajien kykyä analysoida kaivostoiminnan toimintaympäristön muutoksia ja edunvalvontaan liittyviä alakohtaisia kysymyksiä. Kurssi edistää kaivostyöpaikan luottamushenkilöiden osaamista tehtävissään ja antaa henkilökohtaisia... Murikka-opiston kurssit
20230522 / 1684713600Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-22 08:00:00 2023-05-26 16:00:00 Europe/Helsinki Tietotekniikan täydennyskurssi Esittely / Presentation Kurssilla kerrataan Office-ohjelmien käyttöä. Syvennetään Word-, Excel- ja PowerPoint-taitoja ja vertaillaan Office-paketin ohjelmia ilmaiseen LibreOfficeen. Kurssille voi ottaa mukaan omia materiaaleja ja... Murikka-opiston kurssit
20230306 / 1678060800Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-03-06 08:00:00 2023-06-02 16:00:00 Europe/Helsinki Muutoksen eväät – kolmen kuukauden kurssi Esittely / Presentation Muutoksen eväät -kurssi syventää luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, liiton hallinnon edustajien ja muiden ammattiyhdistysliikkeen aktiivien osaamista. Se antaa valmiuksia oman toimintaympäristön analyysiin, työelämän kehittämiseen... Murikka-opiston kurssit