Kurssin jälkeen huomioitavaa

Koulutuksen järjestäjän on pidettävä hyvää huolta kurssin dokumenteista, jotta koulutuksen tuet saadaan oikein ja ajallaan maksuun.

Riippumatta siitä, kuuluuko järjestettävä kurssi laajennetun kurssituen tai peruskurssituen piiriin, kurssin osallistujalista annetaan täytettynä kurssilla liiton toimitsijalle. Osallistujalista on edellytys maksettavalle koulutustuelle.

Koulutuksen kulut voi ohjata suoraan Teollisuusliittoon, jos myönnetty tuki riittää kattamaan kulut. Halutessaan, tai jos liiton tuki ei kata kaikkia koulutuksen kuluja, osasto maksaa ensin koko laskun ja lähettää jälkeenpäin kopiot maksetuista laskuista ja kuiteista koulutusyksikköön. Maksutositteista on käytävä selvästi ilmi kurssipäivä, kurssipaikka, kulujen erittely sekä koulutuksen järjestelyistä vastaavan henkilön eli tilaajan nimi.

Tarkemmat maksuohjeet löytyvät ammattiosastolle etukäteen lähetettävästä kurssitukipäätöskirjeestä.