Opiskelu työpaikalla

Voit hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja joustavasti niitä yhdistellen. Työpaikalla opiskelu on yksi vaihtoehto.

Opiskelet työpaikalla joko oppisopimuksen tai koulutussopimuksen avulla tai yhdistellen näitä molempia joustavasti. Voit opintojen aikana valita sinulle sopivimman vaihtoehdon oman tilanteesi ja tarpeesi mukaan. Suunnittelet opintojasi yhdessä työpaikkaohjaajasi ja opettajiesi kanssa. Opintojen aikana saat ohjausta työpaikan ohjaajalta. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on vastata opiskelijan osaamisen kehittymisen tavoitteellisuudesta ja ohjauksesta. Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen tekeminen edellyttää, että työpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet ja ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Tieto koulutus- tai oppisopimuksesta kirjataan HOKS:iin eli henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaasi.

Osaaminen arvioidaan näytöillä

Näytöt suoritetaan antamalla työnäyttöjä työpaikalla. Hyvät työnäytöt edellyttävät selkeätä näyttösuunnitelmaa, asiantuntevaa näyttöjen suunnittelua ja osaavaa arviointia. Näytössä osoitetaan tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito ja osaaminen käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteissa. Koulutuksen järjestäjä nimeää kaksi arvioijaa (työelämän- ja oppilaitoksen edustaja) ja vastaa näytön suunnittelusta yhteistyössä opiskelijan ja näyttöpaikan edustajan kanssa.

Ammatillinen koulutus ammatillisena työvoimakoulutuksena

Voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai tutkinnon osia myös työvoimakoulutuksena. Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille. Lisätietoja työvoimakoulutuksesta saat oppilaitoksista tai TE-palveluista.

Jatko-opintoihin ammatillisen jälkeen?

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Se tarkoittaa, että voit hakea ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Saat lisätietoa valintaperusteista korkeakouluista.

Ammatillisella lisäkoulutuksella tarkoitetaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttökokein eli ammattitaito arvioidaan erillisissä koetilaisuuksissa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon voi suorittaa ammattitaidon hankkimistavasta riippumatta. Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella ammatillinen tutkinto työn ohessa tai opintovapaalla.

Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän tarvitsee tukea opintoihinsa oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Erityinen tuki perustuu opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin. Erityinen tuki on pedagogista tukea ja toteutuu monipuolisina opetus- ja opiskelujärjestelyinä. Erityisen tuen ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelija saamansa tuen turvin saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen osaamisen.