Bioteollisuuden koulutussopimus

Alalla neuvotellaan yrityskohtaiset työehtosopimukset ja koulutussopimukset.