Mikä on Teollisuusliiton tutkimusyksikkö?

Tutkimusyksikössä tuotetaan ajantasaista taloutta, työelämää ja jäsenistöä koskevaa tutkimustietoa liiton eri tarpeisiin. Kaikessa yksikön tutkimustyössä etusijalla ovat jäsenlähtöisyys ja jäsenistöä koskeva tiedon tuottaminen. Tutkimusyksiköstä löytyy talouden, työelämän, palkkakysymysten, kyselyjenteon sekä teollisuus- ja elinkeinopolitiikan asiantuntemusta.

Tutkimusyksikkö avustaa luottamusmiehiä tekemällä yritysanalyyseja esimerkiksi kriisitilanteissa. Lisäksi apua luottamusmiehille annetaan esimerkiksi kustannuslaskennassa, kun paikallisesti sovitaan palkkauksesta tai kilpailukykysopimuksesta.

Tutkimusyksikön perustoimintaa ovat:

  • Omat kyselyt ja tutkimushankkeet
  • Kansantalouden analyysi ja ennusteet
  • Erilaisten tietoaineistojen tuotanto ja julkaisutoiminta
  • Palkkarakenteiden analyysi ja kustannuslaskentamallit
  • Teollisuus- ja elinkeinopolitiikan edistäminen
  • Murikan opetus talouteen ja työllisyyteen liittyvissä kysymyksissä ja muut kurssit
  • Yritysten kehittäminen ja luottamusmiesten avustaminen eri tilanteissa

Yksikön henkilökuntaan kuuluvat toiminnasta vastaavan tutkimuspäällikön lisäksi assistentti, neljä erikoistutkijaa ja teollisuuspoliittinen asiantuntija.

Henkilöstö