Mikä on Teollisuusliiton tutkimusyksikkö?

Tutkimusyksikössä tuotetaan ajantasaista taloutta, työelämää ja jäsenistöä koskevaa tutkimustietoa liiton eri tarpeisiin. Kaikessa yksikön tutkimustyössä etusijalla ovat jäsenlähtöisyys ja jäsenistöä koskevan tiedon tuottaminen. Tiedontuotannon lisäksi tutkimusyksikkö avustaa luottamusmiehiä, liiton johtoa, liiton eri yksiköiden asiantuntijoita ja A-kassaa.

Tutkimusyksiköstä löytyy kansantalouden, yritystalouden, työmarkkinoiden ja työelämän kysymysten, tilastoanalyysin sekä kysely- ja haastattelututkimuksen asiantuntemusta.

Tutkimusyksikkö avustaa luottamusmiehiä tekemällä tarvittaessa yritysten taloudellista tilaa koskevia selvityksiä. Lisäksi luottamusmiehille annetaan apua paikallisen sopimisen tueksi.

Tutkimusyksikön perustoimintaa ovat:

  • Talouden ja työllisyyden suhdanteiden analyysi ja ennusteiden laadinta
  • Teollisen tuotannon ja yritysten liiketoiminnan analyysi
  • Erilaisten tietoaineistojen tuotanto ja julkaisutoiminta
  • Omien kyselyjen ja tutkimushankkeiden toteutus sekä osallistuminen yhteistyöhankkeisiin
  • Palkkakehityksen seuranta ja palkkarakenteiden analyysi
  • Teollisuus- ja elinkeinopolitiikan edistäminen
  • Luottamusmiesten avustaminen
  • Murikan opetus kansantalouteen, yritystalouteen ja työllisyyteen liittyvissä kysymyksissä
  • Esitysten pitäminen liiton omissa ja yhteistyötahojen tilaisuuksissa.

Tutkimusyksikön toiminnasta vastaa tutkimuspäällikkö, jonka lisäksi yksikössä työskentelee neljä erikoistutkijaa ja tilastotutkija. Tutkimusyksikössä työskentelee aika ajoin myös korkeakouluharjoittelijoita tutkimusavustajina.

Henkilöstö