Vastaus on vientiteollisuus

Teollisuusliiton teollisuus- ja elinkeinopoliittinen ohjelma