Teollisuusliitto huolehtii jäsentietojen turvallisuudesta

Teollisuusliitto tallentaa ja käsittelee tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Teollisuusliiton eri rekistereissä käsitellään kyseisen rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tietoja. Oikeusperusteet tietojen käsittelylle on kuvattu kyseisen rekisterin tietosuojaselosteessa.

Luottamuksellisuus ja turvallisuus taattu

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään ehdottoman luottamuksellisina. Tämä on turvattu muun muassa asian- ja ajanmukaisin tietoturvallisuuden teknisin ja organisatorisin ratkaisuin. Toisaalta esimerkiksi henkilötietoja käsitteleviä ihmisiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen säilytysaika perustuu lakiin ja määriteltyyn säilytysaikatauluun. Jäsensuhteen muodostavaan sopimukseen perustuvat tiedot säilytetään sopimuksen voimassaoloajan lisäksi vielä 10 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Suostumukseen perustuvat tiedot puolestaan säilytetään vain sen ajan kuin suostumus on voimassa.

Tarkista tietosi!

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat tiedot, sekä vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon oikaisua tai tietojen täydentämistä tai vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai niiden poistamista. Rekisteröidyllä on myös esimerkiksi oikeus saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.

On erittäin tärkeää, että jäsenet tarkistavat ja tarvittaessa päivittävät tietonsa rekisteriin. Sen voi tehdä sähköisen asioinnin (eAsiointi) kautta.

Teollisuusliiton tietosuojaselosteisiin pääset kokonaisuudessaan tutustumaan alla olevista linkeistä. Selosteista löydät lisää tietoa, kuten esimerkiksi yhteystiedot Teollisuusliittoon tietosuoja-asioissa ja ohjeet, miten toimia erilaisissa tietosuojaan liittyvissä tilanteissa.