Teollisuusliitto yhteiskunnallisena vaikuttajana

Teollisuusliiton yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteena on tukea liiton edunvalvontaa ja liiton toimintaa. Tavoitteena on myös nousta keskeisimmäksi työntekijäpuolen vaikuttajaksi ja liitoksi, jolla on voimaa yhteiskunnallisen agendan määrittäjänä.

Yhteiskuntavaikuttaminen on toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon, virkamiesvalmisteluun, mediaan ja yleiseen mielipiteeseen. Se pitää sisällään sekä alueellisen yhteiskuntavaikuttamisen että kansainvälisen vaikuttamisen. Tärkeää on myös asioihin vaikuttaminen Euroopan unionin tasolla yhteistyössä muiden liittojen ja keskusjärjestöjen kanssa. Yhteiskuntavaikuttaminen on pitkäjänteistä toimintaa, ja sen tulokset saattavat näkyvä jäsenten arjessa vasta vuosien kuluttua.

Yhteiskuntavaikuttamisen osalta voidaan puhua myös lobbauksesta. Lobbauksella reagoidaan liiton ja sen jäsenten, mutta myös koko teollisuuden ja yhteiskunnan kannalta merkittäviin asioihin. Lobbaamalla asioihin voidaan vaikuttaa jo niiden varhaisessa ja lopputuloksen kannalta merkittävässä valmisteluvaiheessa.

Liiton teollisuuspolitiikalla vaikutetaan Suomessa tehtäviin teollisuuspoliittisiin ratkaisuihin niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Tärkeitä kysymyksiä löytyy muun muassa energiapolitiikan, verotuksen ja lupapolitiikan saralta. Tavoitteena on, että suomalainen teollisuus säilyy kilpailukykyisenä. Tavoitteen saavuttamiseksi Teollisuusliitto tekee yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa.

Liiton lausunnot 2024

Teollisuusliiton aiemmat lausunnot löydät tästä linkistä ⇒