Työtapaturma tai ammattitauti 

Kun työpaikalla kolahtaa, on työt lopetettava ja lähdettävä lääkäriin. Ilmoita tapahtuneesta työnantajalle tai jos työnantajan edustaa ei ole paikalla, työtoverille. Tärkeää on, että vahinkotilanne kirjataan. Voit hakeutua minne tahansa saadaksesi ensiavun. Tapaturmavakuutusyhtiö korvaa aina ensimmäisen käynnin, vaikka tapahtuma ei osoittautuisikaan työtapaturmaksi.

Työtapaturma on tilanne, jossa jokin yllättävä, odottamaton ja ulkopuolinen tekijä saa aikaan työntekijän vahingoittumisen tai vammautumisen. Ammattitauti on sellainen sairaus, jossa jokin työssä oleva kemiallinen, fysikaalinen tai biologinen tekijä on pääasiallisena syynä sairastumiseen.

Työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamasta työkyvyttömyydestä maksetaan palkan suuruista tapaturmapäivärahaa sekä korvataan hoito. Työtapaturmavakuutuksesta voidaan korvata myös ammatillista kuntoutusta, jos vahingoittunut joutuu vaihtamaan työtä.

Vakava työtapaturma ja ammattitauti -opas

Vakava työtapaturma ja ammattitauti -oppaan tarkoituksena on ohjeistaa Teollisuusliiton työpaikkoja ja jäseniä siinä, kuinka toimitaan vakavan työtapaturman tai ammattitaudin kohdatessa.

Opas löytyy myös ruotsiksi: Allvarliga arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Kuolemaan johtaneiden tapaturmien määrä nousi viime vuonna

Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä nousi vuonna 2022. Useat niistä tapahtuivat Teollisuusliiton sopimusaloilla. Tapaturmavakuutuskeskus TVK on julkaissut useita animaatioita, joiden tavoitteena on levittää tietoa siitä, miten vastaavanlaiset tapaukset voitaisiin tulevaisuudessa estää. Tutustu animaatioihin TVK:n sivuilla.