Tasa-arvo työelämässä

Tasa-arvolaki työelämässä oheistaa, vaatii ja valvoo, että työelämässä toimitaan sukupuoleen katsomatta reilusti ja tasapuolisesti. Laki antaa välineet tasa-arvoiseen uralla etenemiseen, palkkaukseen, koulutukseen naisten ja miesten välillä. Lain tarkoituksena on estää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää.

Lakia sovelletaan yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kaikilla elämänalueilla. Lakia ei sovelleta yksityiselämän piiriin kuuluviin suhteisiin, eikä uskonnollisen toiminnan harjoittamiseen.

Teollisuusliitossa tasa-arvoasiat ovat yksi tärkeimmistä ohjenuorista, kun kehitämme, opastamme ja. valvomme kokonaisvaltaisesti työelämää, onpa kyseessä yksittäisen ihmisen työsuhde taikka työehtosopimusneuvottelut. Tasa-arvotoimintamme painottuu työntekijän tasa-arvoiseen kohteluun läpi työuran. Tasa-arvotoiminnassa huomioimme

  • koulutukseen,
  • työnhakuun,
  • työsuhteeseen,
  • työuralla etenemiseen,
  • työsuhteen ehtoihin,
  • palkkaukseen,
  • vanhemmuuteen ja
  • työpaikan pelisääntöihin liittyvät lainmääritykset.

Työpaikalla tasa-arvoisen ympäristön kehittämisessä ja lain noudattamisessa erinomaisena välineenä on huolellisesti laadittu ja vähintään, joka toinen vuosi tarkistettu ja päivitetty tasa-arvosuunnitelma.

Tasa-arvolaki edellyttää tasa-arvosuunnitelman laadintaan työpaikoilta, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Suunnitelman laadinta on työnantajan vastuulla, suunnitelman laadintaan osallistuvat myös työntekijöiden edustajat.

Tasa-arvolakia, -suunnitelmaa- ja arjen käytäntöjä käydään läpi Murikka-opiston kevät- ja syyslukukaudella toteutettavalla Yhdenvertaisuus työpaikalla -kurssilla.

Lisätietoa tasa-arvolaista ja tasa-arvosuunnitelman laadinnasta ja päivittämisestä www.tasa-arvo.fi.